Goda examensresultat i engelska skolor trots pandemin

Från England rapporterar The Tablet att avgångselevers examensresultat har varit utmärkt goda, trots de påfrestningar som det senaste året har inneburit. Nära hälften av elever har efter bedömning av utomstående examinatorer fått något av de högsta betygen i så kallade A-levels, gymnasiestudier i ämnen med omfattande kurser. Även avgångselever från grundskolan har nått liknande framgångar.

Från katolska skolor rapporteras resultat i linje med eller högre än riksgenomsnittet. Bland dessa skolor nämns Stonyhurst College, med band till Jesuitorden. The Tablet rapporterar från skolor i socio-ekonomiskt utsatta områden, där elever prisar skolans lärare och tillgång till extrainsatser. ”[I den här skolan] kommer jag att låta mina barn gå”, säger en elev.

Vidare berättar The Tablet att flera elever än förra året väljer religionskunskap för sina A-levels. En ansvarig tolkar detta som att eleverna mer och mer förstår värdet av kunskap om religiösa och icke-religiösa livsåskådningar.

Red. 2021-08-17

Detta är ett referat från en nyhetstext från The Tablet. Originalet återfinns i sin helhet här