Gudstjänster ställs in även i Tyskland

Liksom i Österrike och Italien är det nu klart att offentliga gudstjänster förbjuds även i Tyskland. Förbundsregeringen i Berlin och delstaterna kom på måndagen överens om nya stränga riktlinjer under coronakrisen. Bland annat förbjuds alltså ”sammankomster i kyrkor, moskéer, synagogor och andra trossamfunds sammankomster”. Förbundskansler Angela Merkel förklarade på måndagskvällen åtgärderna vid en presskonferens i Berlin.

För att begränsa sociala kontakter i det offentliga livet, i kampen mot virusspridningen, skall i Tyskland även åtskilliga affärer, inrättningar och institutioner stängas. Däremot håller bland annat detaljhandelsbutiker för livsmedel och foder, hemleveranstjänster, apotek, bensinmackar, banker och postkontor öppet. I Tyskland ska också förbudet mot söndagsöppet också ”i princip tillfälligt hävas.”

Kansler Merkel förklarade att åtgärderna är ”genomgripande” och ”unika” i Förbundsrepublikens historia, men de är nödvändiga, för att minska antalet smittade.

I den katolska kyrkan i Tyskland har de senaste dagarna alla 27 stiften och ärkestiften vidtagit omfattande åtgärder mot coronaviruset. Dit hör i nästan alla stift befrielse från söndagens mässplikt och inställda gudstjänster, vilket man kan läsa om på den tyska biskopskonferensens för ändamålet speciellt framtagna webbplats. I de flesta stift sammanträder krisgrupper, som fortlöpande uppdaterar sina föreskrifter på de kyrkliga internetsidorna.

Under måndagen inställde till exempel i Bayern, där delstatsregeringen har proklamerat katastrofläge, såväl München som ärkestiftet Bamberg och stiften Augsburg och Eichstätt ställt in alla offentliga gudstjänster, om än med olika tidsperspektiv. Vigningen av biskopen electus Bertram Meier har också skjutits upp på obestämd tid. Den skulle egentligen ha ägt rum kommande lördag.

Kathpress 2020-03-16

Detta är en nyhetstext.