Haitisk kardinal om kränkt människovärde

Synodens andra session inleddes på tisdagen med ett uttalande av den haitiske kardinalen Chibly Langlois [bilden]. I sitt tal framhöll han hur familjerna i många länder drabbas av våra kränkningar av människovärdet. Han nämnde uttryckligen Syrien, Irak och också sitt hemland Haiti.

 

Inte alla inbjudna observatörer från olika länder deltar i överläggningarna. Så till exempel förblev företrädaren för det rysk-ortodoxa patriarkatet, metropoliten Hilarion Alfejev, tills vidare i Moskva. På måndagen tog han där emot Nordkoreas sändebud.

Den pensionerade påven Benedictus XVI var inbjuden, men kunde inte delta av hälsoskäl, enligt vad kardinal Lombardi meddelade på måndagen. Lombardi antydde dock att Benedictus troligen kommer till synodens avslutande mässa och saligförklaringen av påven Paulus VI den 19 oktober.

På tisdagens förmiddag diskuterades naturrättsliga aspekter på trosförkunnelsen för familjen och kristna förebilder för familjelivet. På eftermiddagen handlar det om nya möjligheter för pastoral vägledning av familjerna. Dagordningen följer ett arbetsmaterial som har sammanställts av de lokala kyrkornas svar på Vatikanens enkät om familj, äktenskap och sexualitet.

På tisdagen redogjorde ett filippinskt äkta par med fyra barn om sitt trosliv. De arbetar för en kristen lekmannaorganisation. Georg Campos berättade om sitt beslut, då han efter 25 år av betalt arbete lämnade företaget för att ”tjäna min Herre under andra hälften av mitt liv”. Hans hustru Cynthia berättade om ett riskfyllt havandeskap, då hon beslöt sig för att inte göra abort. ”Tack vare Guds nåd överlevde vi båda, och min dotter är helt frisk och full av liv.” Paret från Manila hör till de så kallade observatörerna vid synoden.

Kathpress 2014-10-07

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Synodens andra session inleddes på tisdagen med ett uttalande av den haitiske kardinalen Chibly Langlois [bilden]. I sitt tal framhöll han hur familjerna i många länder drabbas av våra kränkningar av människovärdet. Han nämnde uttryckligen Syrien, Irak och också sitt hemland Haiti.

 

Inte alla inbjudna observatörer från olika länder deltar i överläggningarna. Så till exempel förblev företrädaren för det rysk-ortodoxa patriarkatet, metropoliten Hilarion Alfejev, tills vidare i Moskva. På måndagen tog han där emot Nordkoreas sändebud.

Den pensionerade påven Benedictus XVI var inbjuden, men kunde inte delta av hälsoskäl, enligt vad kardinal Lombardi meddelade på måndagen. Lombardi antydde dock att Benedictus troligen kommer till synodens avslutande mässa och saligförklaringen av påven Paulus VI den 19 oktober.

På tisdagens förmiddag diskuterades naturrättsliga aspekter på trosförkunnelsen för familjen och kristna förebilder för familjelivet. På eftermiddagen handlar det om nya möjligheter för pastoral vägledning av familjerna. Dagordningen följer ett arbetsmaterial som har sammanställts av de lokala kyrkornas svar på Vatikanens enkät om familj, äktenskap och sexualitet.

På tisdagen redogjorde ett filippinskt äkta par med fyra barn om sitt trosliv. De arbetar för en kristen lekmannaorganisation. Georg Campos berättade om sitt beslut, då han efter 25 år av betalt arbete lämnade företaget för att ”tjäna min Herre under andra hälften av mitt liv”. Hans hustru Cynthia berättade om ett riskfyllt havandeskap, då hon beslöt sig för att inte göra abort. ”Tack vare Guds nåd överlevde vi båda, och min dotter är helt frisk och full av liv.” Paret från Manila hör till de så kallade observatörerna vid synoden.

Kathpress 2014-10-07