Har kristendomen varit ogynnsam för kvinnor?

Svenska Dagbladet publicerar i dag en understreckare av författaren Wera von Essen som anmäler dominikansyster Sofie Hamrings senaste bok ”Och där var många andra kvinnor…”. Artikeln med titeln ”Kristendomen blev ett lyft för jämställdheten” kan läsas via länken här (dock möjligen bakom betalvägg). Grundtanken i boken är att kristendomen i olika regioner och epoker inte sällan skapade bättre förutsättningar för kvinnor än vad som var fallit innan. Såväl Syster Sofie som Wera von Essen gör alltså gällande att kristendomen, mot en utbredd uppfattning, inte har varit ogynnsam för kvinnor.

Syster Sofies bok recenserades av syster Ingrid Robinson i Signum 3/2021, med rubriken ”Välkommet bidrag med idealiserade tendenser” (s 46 – 48).

Red. 2021-06-23