Sjögren i SvD om musiken hos Torgny Lindgren

Svenska Dagbladet publicerar i dag en understreckare av Signums medarbetare John Sjögren om musikens betydelse hos författaren Torgny Lindgren. Artikel med titeln ”Torgny Lindgren sökte musikens mångtydighet” kan läsas via länken här (dock möjligen bakom betalvägg).

Häromveckan bidrog kulturskribenten och författaren John Sjögren dessutom med intressanta reflektioner om kroppslighet i relation till coronapandemin. Den artikeln i Svenska Dagbladet med titeln ”Pandemin har visat oss vad kroppen betyder” finns här

Red. 2021-06-22