Hedningarnas förgård i Berlin: En positiv erfarenhet

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vatikanen och den tyska katolska biskopskonferensen (DBK) ser positivt på erfarenheterna från samtalsrundan ”Hedningarnas förgård” i Berlin. Ordförande för DBK, Robert Zollitsch, förklarade i torsdags att han under de gångna tre dagarna upplevt utomordentliga samtal, diskussioner där meningsskillnader kom i dagen och uppfriskande dialoger mellan troende och icke-troende”. Ärkebiskop Zollitsch gjorde sitt uttalande vid avslutningen av den mötesrunda, som pågått sen i tisdags på ett flertal platser i Berlin under mottot ”Erfarenhet av frihet med och utan Gud”.

DBK:s ordförande uppmuntrade också till fortsatt dialog. Som möjliga platser föreslog han bland annat katolska akademier och bildningsorganisationer, ”som ser sig som fora för meningsutbyte mellan jämlika parter”. Men också vid religionsundervisning, ”där det deltar inte ringa antal barn utan religiösa bekännelse” finns plats för sådana frågor. ”Och inte minst pågår inom oss själva en brottning mellan tro och otro”, betonade Zollitsch.

Biskopskonferensen ordförande tackade kardinal Gianfranco Ravasi för att han ”kompetent och välvilligt” deltagit i mötesrundan i Berlin. Presidenten i det påvliga kulturrådet har tagit initiativ till de samtal som kallas ”Hedningarnas förgård” och som sedan 2011 har ägt rum i över 20 städer runt om i världen.

Ravasi varnade vid en avslutande gudstjänst för den andlig likgiltighet och ”banal ytlighet”, som i dag är utbredd. Istället krävs ett vaket samvete som söker och ställer frågor. Till detta har samtalen i Berlin bidragit.

Också kardinal Rainer Maria Woelki från Berlin sade sig ha tagit starka intryck av ”den alltid mycket ärliga och personliga diskussionen”. Ingen av deltagarna ”hade gömt sig bakom schabloner och fördefinierade positioner”, betonade ärkebiskopen. Ärkestiftet i Berlin liksom den katolska akademin och Guardini-stiftelsen var medarrangörer.

Kathpress 2013-11-28

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vatikanen och den tyska katolska biskopskonferensen (DBK) ser positivt på erfarenheterna från samtalsrundan ”Hedningarnas förgård” i Berlin. Ordförande för DBK, Robert Zollitsch, förklarade i torsdags att han under de gångna tre dagarna upplevt utomordentliga samtal, diskussioner där meningsskillnader kom i dagen och uppfriskande dialoger mellan troende och icke-troende”. Ärkebiskop Zollitsch gjorde sitt uttalande vid avslutningen av den mötesrunda, som pågått sen i tisdags på ett flertal platser i Berlin under mottot ”Erfarenhet av frihet med och utan Gud”.

DBK:s ordförande uppmuntrade också till fortsatt dialog. Som möjliga platser föreslog han bland annat katolska akademier och bildningsorganisationer, ”som ser sig som fora för meningsutbyte mellan jämlika parter”. Men också vid religionsundervisning, ”där det deltar inte ringa antal barn utan religiösa bekännelse” finns plats för sådana frågor. ”Och inte minst pågår inom oss själva en brottning mellan tro och otro”, betonade Zollitsch.

Biskopskonferensen ordförande tackade kardinal Gianfranco Ravasi för att han ”kompetent och välvilligt” deltagit i mötesrundan i Berlin. Presidenten i det påvliga kulturrådet har tagit initiativ till de samtal som kallas ”Hedningarnas förgård” och som sedan 2011 har ägt rum i över 20 städer runt om i världen.

Ravasi varnade vid en avslutande gudstjänst för den andlig likgiltighet och ”banal ytlighet”, som i dag är utbredd. Istället krävs ett vaket samvete som söker och ställer frågor. Till detta har samtalen i Berlin bidragit.

Också kardinal Rainer Maria Woelki från Berlin sade sig ha tagit starka intryck av ”den alltid mycket ärliga och personliga diskussionen”. Ingen av deltagarna ”hade gömt sig bakom schabloner och fördefinierade positioner”, betonade ärkebiskopen. Ärkestiftet i Berlin liksom den katolska akademin och Guardini-stiftelsen var medarrangörer.

Kathpress 2013-11-28