Hela Bibeln översatt till sju nya språk

Bibeln i sin helhet, med Gamla och Nya testamentet, har översatts till ytterligare sju språk. Tre av dessa är afrikanska, två asiatiska, ett latinamerikanskt samt ett europeiskt. Det meddelade Tyska Bibelsällskapet (Deutsche Bibelgesellschaft) i Stuttgart under tisdagen.

Hela Bibeln är nu översatt till mandinka, ett språk som används i Gambia, Guine-Bissau, Mali, Senegal och Sierra Leone. Och till krio som talas i Sierra Leone. För det tredje, schilluk som en folkgrupp i Sydsudan talar. Vidare har den heliga Skrift översatts till kokborok, ett språk som används i delstaten Tripura i Indien. För det femte, murut som talas i de inre delarna av Borneo.

Hela Bibeln har nu också översatts till toba, ett språk som används i norra Argentina och södra Bolivia. Slutligen, udmurtiska som talas i den europeiska delen av Ryssland, ett språk som hör till finsk-ugriska språkgrenen.

Detta innebär att den heliga Skrift, enligt Tyska Bibelsällskapet, nu har översatts i sin helhet till 511 språk. Nya testamentet har översatts till 1 295 språk, och enskilda texter i Bibeln har översatts till ytterligare 844 språk. Språkforskare räknar med att det världen över finns omkring 6 900 levande språk.

Kathpress 2014-07-15

(Bilderna visar bedjande kvinnor som talar udmurtiska.)