Ur arkivet: Kasper om kvinnliga anglikanska biskopar

Church of Englands generalsynod (”General Synod”) röstade igår, måndag den 14 juli, igenom ett förlag om att införa kvinnliga biskopar. Processen för detta har dock pågått under flera år. År 2006 bjöds kardinal Walter Kasper in till Church of England för att inför dess biskopar tala över ämnet hur ett eventuellt införande av kvinnliga biskopar skulle påverka relationerna mellan den katolska kyrkan och Church of England. Kardinal Kasper var vid denna tid ordförande i Påvliga rådet för kristen enhet. Talet publicerades senare under året i översättning i Signum under rubriken ”Dialogen Rom-Canterbury vid skiljevägen”.

I sitt tal tar kardinal Kasper, förutom de direkta frågorna om de två kyrkornas inbördes relationer, också upp frågan om vad biskopsämbetet är mer generellt. Han ger en koncis presentation av den katolska synen på biskopsämbetet som ett enhetens ämbete. I talet gör kardinal Kasper också en värdefull genomgång av de ekumeniska relationerna mellan katolska kyrkan och Church of England fram till 2006, särskilt i frågor som rör det kyrkliga ämbetet.

Red. 2014-07-15