Hjälpbiskopen i Minsk: Den katolska kyrkan i Belarus förföljs

Den katolska kyrkan i Belarus anser sig vara förföljd av myndigheterna. ”Det är uppenbart att man försöker att utöva press på den katolska kyrkan i Belarus, vilket innebär en förföljelse av kyrkan, även om ingen talar öppet om det”, säger Minsks hjälpbiskop, Juri Kasabutski, till den kyrkliga nätportalen catholic.by. Han hänvisar bland annat till att biskopskonferensens ordförande, ärkebiskop Tadeusz Kondrusiewicz, ska ha vägrats att återvända till Belarus.

Även under sovjettidens kamp mot tron och kyrkan talade man inte öppet om förföljelse, trots att den var ”mycket svår”. ”Nu råder en liknande situation”, menar Kasabutski. Kyrkan måste nu därför vara extra solidarisk och enig.

Biskopen betonar att den katolska kyrkans företrädare har rätt och skyldighet att inte förhålla sig likgiltig till händelserna i samhället, särskilt i den aktuella krisen. ”Det är en humanitär kris, som hotar att utveckla sig till en katastrof, om inget görs.” Kyrkan har dock förklarat att man inte understött någon av presidentkandidaterna. Minsks ärkebiskop Kondrusiewicz har bara uppmanat till ärlighet, ansvarsfullt handlande, ett slut på våldet och till dialog.

Belarusiska gränsvakter vägrade under måndagen Kondrusiewicz att återvända till sitt land efter ett besök i Polen. Varför han avvisades vid gränsen när anlände med sin tjänstebil, har man hittills inte meddelat. President Alexandr Lukasjenko anklagade under tisdagen ärkebiskopen för att ha rest till Polen för att få instruktioner. Saken kommer att utredas av Belarus.

Katsabutski var också kritisk till att regeringens företrädare i religionsfrågor, Leonid Gulaka, inte hade bjudit in den katolska kyrkan till ett möte med det interkonfessionella rådet under måndagen. Till rådet hör företrädare för kyrkorna, judar och muslimer. Först efter mötet fick man höra talas om detta från andra trosgemenskaper. Myndigheterna kräver enligt hjälpbiskopen dessutom stora summor pengar av församlingarna Sankt Simon och Sankt Helena vid Självständighetstorget i Minsk för att de ska få använda sina kyrkor. Beloppen är ”orättvisa och fula”.

Till den katolska kyrkan hör cirka 10 till 15 procent av Belarus befolkning på 9,4 miljoner. Hon är därmed den nästa största konfessionen i landet. Majoriteten av medborgarna är ortodoxa kristna.

Kathpress 2020-09-02