Hjälpinsats ska skydda historiska kristna dokument mot IS

ecd4169e-e89e-4594-81e1-ad5488d8f3bb-655x360För att rädda viktiga dokument om det kristna livet i Mellanöstern från terroristerna i IS, för att säkra dem för kommande generationer och för att göra dem tillgängliga för en bred allmänhet, har det Internationella centret för arkivforskning (ICARUS) beslutat om ett samarbete med den irakiske dominikanpatern Nagib Michaels Centre Numérique des Manuscripts Orientaux (CNMO). Detta bestämdes vid det senaste mötet med ICARUS i S:t Pölten, enligt vad som meddelades från Centrum i torsdags.

Pater Nagib har arbetat sedan 1990 i Irak med att säkerställa, restaurera och digitalisera gamla handskrifter som påvisar den parallella existensen av de mest olika religioner och folkslag i Mellanöstern. Först digitaliserade Nagib endast beståndet i sitt eget konvent i Karakosch, sedan också samlingar i andra kloster, arkivet hos patriarken av Bagdad och andra arkiv, som sträcker sig bakåt till 1200- och 1300-talen.

Den irakiske ordensmannen berättade vid mötet i S:t Pölten om att det redan var 8 000 handskrifter som digitaliserats. Med risk för livet förde Nagib och hans medarbetare sommaren 2014 otaliga historiska dokument på flykt undan IS från Karakosch till säkerhet i Erbil.

Även om han har kunnat rädda många dokument, har ändå talrika handskrifter i andra kloster och kyrkor fallit i händerna på IS, berättade dominikanen för Kathpress. En del av detta har terroristerna under medial uppmärksamhet bränt, mycket annat har sålts på svarta marknaden. Om IS organiserade kriminella aktivitet menar pater Nagib: ”IS vill utplåna oss kristna helt och hållet, både människorna och vår historia.” Men det skall inte lyckas för dem.

Utifrån Erbil, huvudstad i den autonoma regionen Kurdistanan, skall han nu med hjälp av ICARUS fortsätta och utvidga digitaliseringen. Hittills har endast fem procent av materialet i Irak tagits om hand, men han vill för framtiden säkra också mer material frän Bagdad och från den av IS hotade staden Kirkuk.

ICARUS understöds materiellt och genom utbildning av pater Nagib och hans team i Centre Numérique des Manuscripts Orientaux. I det syftet kommer en digital infrastruktur att byggas upp, genom vilken dokumenten kan göras tillgängliga för en världsvid offentlighet.

Andreas Schmidt-Colinet, professor i arkeologi vid universitetet i Wien, betonade vid ICARUS möte i S:t Pölten hur nödvändigt det var med samarbete. Han underströk den särskilda ställning som de hotade dokumenten i hela Mellanöstern har för hela västerlandet. ”Här är det inte endast ett krig, utan hela vårt kulturarv förstörs. Genom att målmedvetet utplåna dokumenten vill man uppnå, att det inte finns några bevis för en kristen civilisation i Mellanöstern före islam”, sade Schmidt-Colinet. Under m er än trettio år forskade han i Palmyra fram till inbördeskriget bröt ut i Syrien.

På ett liknande sätt fastslog Thomas Aigner, president i ICARUS: de historiska dokumentens betydelse för kristna människor i Mellanöstern går långt utöver den regionen. Aigner: ”Här rör det sig inte endast olm att säkerställa det historiska minnet för en begränsad grupp eller region. Dessa dokument är ett vittnes börd om allas vår kultur och angår därför oss alla.”

70 experter från 30 länder diskuterade till i onsdags i S:t Pölten framtiden för arkiven. Den mest framträdande deltagaren var patriarken Louis Raphael I Sako, överhuvud för den kaldeisk-katolska kyrkan, som tillsammans med pater Nagib hade kommit till Österrike.

Kathpress 2015-11-26