Påven samtalar med den filipinske presidenten om klimatförändringen

Kampen mot klimatförändringen och innehållet i det pågående världsklimatmötet i Paris var ämnet vid en audiens för den filipinske presidenten Benigno Aquino hos påven Franciskus. Dessförinnan hade Aquino deltagit i världsklimatmötet i Paris. Efter sammankomsten på fredagen uppgav Vatikanen att man under audiensen som varade i 25 minuter också behandlat fredsprocessen på den filipinska ön Mindanao där islamiska rebeller stridit mot armén i årtionden. Påven uttryckte sin önskan att båda sidor måtte hålla sina utfästelser om fred.

Därutöver berördes under audiensen den katolska kyrkans bidrag till östatens sociala liv och dialogen mellan kyrkan och olika aktörer i samhället.

Filipinerna är vid sidan om den lilla staten Östtimor det enda asiatiska landet med katolsk majoritet i befolkningen. Av runt 100 miljoner filipiner tillhör mer än 80 procent den katolska kyrkan. Påven Franciskus besökte landet i januari.

Kathpress 2015-12-04