I kanadensiska Ontario kan eutanasi innebära avskaffad samvetsfrihet

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Samvetsfriheten för katolska sjukhus och andra vårdaktörer hotas nu i den kanadensiska provinsen Ontario, där en lobbygrupp som verkar för läkarassisterade självmord förbereder en domstolsprövning av samvetsfriheten.

Diakon Larry Worthen, chef för Kanadas kristna läkarsällskap, har varnat för att det kommer att bli väldigt svårt att upprätthålla vårdinrättningars och vårdpersonals rätt till samvetsfrihet om läkarassisterade självmord legaliseras i hela Kanada: ”Självklart kommer vår linje att vara den att det inte ska finnas några juridiska krav på religiöst kopplade institutioner att vara involverade i assisterade självmord och dödshjälp. Och det är lika självklart att också de enskilda medarbetarna ska skyddas.” I en intervju med den engelskspråkiga katolska nyhetstjänsten CNA häromdagen sade Worthen vidare: ”Jag tror att samvetsfriheten i Kanada tyvärr hänger på en lös tråd. Där det anses som medkännande och barmhärtigt att döda en patient, kommer ju de som vägrar att göra det per automatik att anses okänsliga och obarmhärtiga. När dödandet blir normen kommer de som avviker från den att ses som oprofessionella svikare.”

Mer än 630 personer har låtit ta sina liv i sjukvården i provinsen Ontario sedan dödshjälp legaliserades där i juni 2016. Lagen kräver att vårdinrättningar av olika slag som inte vill utföra dödshjälp måste överföra patienter som så önskar till en anläggning som erbjuder det. Men företrädare för dödshjälps-lobbygruppen ”Dying with Dignity Canada” menar att lagen på så sätt ger möjlighet för dem som vill, att hoppa av från vad som nu sägs vara ”grundläggande och essentiell sjukvård”, och att alla patienter inte kan transporteras så enkelt. Gruppen ifrågasätter nu i ett första steg institutionernas möjlighet att vägra tillhandahålla eutanasi, däremot inte enskilda vårdanställdas rätt till enskild samvetsfrihet.

Diakon Worthen och hans organisation ser emellertid de individuella rättigheterna som ”väldigt tätt länkade” med institutionernas rättigheter att erbjuda vård i enlighet med den egna tron, kulturen och traditionen ”utan tvång från staten”, eftersom institutionernas samvetsfrihet helt enkelt är en förutsättning för ”ett pluralistiskt samhälle”.

Ontarios hälsovårdsminister Eric Hoskins har sagt att han och regeringen är trygga med att det finns tillräcklig tillgång till självmord i vården eftersom de flesta som vill ha läkarhjälp att ta sina liv får det i hemmen. I den stämning som ”Dying With Dignity Canada” förbereder kommer man också att vilja upphäva regeln som förbjuder information om vilka institutioner som erbjuder självmordshjälp eller inte. Diakon Worthen sade att hans organisation har fått rapporter om läkare som inte bara har pressat sjuka patienter att ta sitt liv utan också uttryckligt försökt få anhöriga som genom hemvård hjälper sina sjuka leva vidare att upphöra med det. Ett kanadensiskt medicinskt universitet har gjort frågan till en del av ansökningsprocessen så att kandidater genom rollspel övertygas att erbjuda dödshjälp. Nu reses också krav på att studenter som åberopar rätten till samvetsfrihet i vissa situationer inte ska antas till läkar- eller andra vårdutbildningar överhuvudtaget.

Catholic News Agency, 2017-08-18

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Samvetsfriheten för katolska sjukhus och andra vårdaktörer hotas nu i den kanadensiska provinsen Ontario, där en lobbygrupp som verkar för läkarassisterade självmord förbereder en domstolsprövning av samvetsfriheten.

Diakon Larry Worthen, chef för Kanadas kristna läkarsällskap, har varnat för att det kommer att bli väldigt svårt att upprätthålla vårdinrättningars och vårdpersonals rätt till samvetsfrihet om läkarassisterade självmord legaliseras i hela Kanada: ”Självklart kommer vår linje att vara den att det inte ska finnas några juridiska krav på religiöst kopplade institutioner att vara involverade i assisterade självmord och dödshjälp. Och det är lika självklart att också de enskilda medarbetarna ska skyddas.” I en intervju med den engelskspråkiga katolska nyhetstjänsten CNA häromdagen sade Worthen vidare: ”Jag tror att samvetsfriheten i Kanada tyvärr hänger på en lös tråd. Där det anses som medkännande och barmhärtigt att döda en patient, kommer ju de som vägrar att göra det per automatik att anses okänsliga och obarmhärtiga. När dödandet blir normen kommer de som avviker från den att ses som oprofessionella svikare.”

Mer än 630 personer har låtit ta sina liv i sjukvården i provinsen Ontario sedan dödshjälp legaliserades där i juni 2016. Lagen kräver att vårdinrättningar av olika slag som inte vill utföra dödshjälp måste överföra patienter som så önskar till en anläggning som erbjuder det. Men företrädare för dödshjälps-lobbygruppen ”Dying with Dignity Canada” menar att lagen på så sätt ger möjlighet för dem som vill, att hoppa av från vad som nu sägs vara ”grundläggande och essentiell sjukvård”, och att alla patienter inte kan transporteras så enkelt. Gruppen ifrågasätter nu i ett första steg institutionernas möjlighet att vägra tillhandahålla eutanasi, däremot inte enskilda vårdanställdas rätt till enskild samvetsfrihet.

Diakon Worthen och hans organisation ser emellertid de individuella rättigheterna som ”väldigt tätt länkade” med institutionernas rättigheter att erbjuda vård i enlighet med den egna tron, kulturen och traditionen ”utan tvång från staten”, eftersom institutionernas samvetsfrihet helt enkelt är en förutsättning för ”ett pluralistiskt samhälle”.

Ontarios hälsovårdsminister Eric Hoskins har sagt att han och regeringen är trygga med att det finns tillräcklig tillgång till självmord i vården eftersom de flesta som vill ha läkarhjälp att ta sina liv får det i hemmen. I den stämning som ”Dying With Dignity Canada” förbereder kommer man också att vilja upphäva regeln som förbjuder information om vilka institutioner som erbjuder självmordshjälp eller inte. Diakon Worthen sade att hans organisation har fått rapporter om läkare som inte bara har pressat sjuka patienter att ta sitt liv utan också uttryckligt försökt få anhöriga som genom hemvård hjälper sina sjuka leva vidare att upphöra med det. Ett kanadensiskt medicinskt universitet har gjort frågan till en del av ansökningsprocessen så att kandidater genom rollspel övertygas att erbjuda dödshjälp. Nu reses också krav på att studenter som åberopar rätten till samvetsfrihet i vissa situationer inte ska antas till läkar- eller andra vårdutbildningar överhuvudtaget.

Catholic News Agency, 2017-08-18