I september överlägger påven med Venezuelas biskopar

Venezuelas biskopar kommer att resa till Rom för att träffa påven i Vatikanen. Enligt deras biskopskonferens (CEV) kommer detta att äga rum den 10 september i samband med ett ad limina-besök för att informera om läget i det krisande latinamerikanska landet.

Kyrkans ledning befinner sig i en konfliktsituation med president Nicolas Maduro. I september förra året träffade påven ärkebiskopen i Caracas, Venezuelas huvudstad, kardinal Jorge Urosa Savino, då denne besökte Vatikanen för ett samtal. Kardinal Urosa anklagade Maduro för att ha upprättat en diktatur. Vid det senaste valet, den 20 maj, då nästan alla oppositionspolitiker hade uteslutits, deltog endast 46 procent av de röstberättigade, vilket Urosa flera gånger kritiserat som orättvist.

I juni 2017 reste de venezuelanska kardinalerna på eget initiativ tillsammans med ledande representanter för biskopskonferensen för att informera Franciskus om förhållandena i landet. Enligt uppgifter i media kom det fram meningsskiljaktigheter mellan representanterna för biskopskonferensen och påven med hänsyftning på oppositionen. Denna har visserligen anhängare inom prästerskapet, men påven såg kritiskt på saken och förebrådde dem för inre splittring. Därtill undvek Vatikanen att rikta direkt kritik mot Maduro. Påven talade i allmänna ordalag om att vidmakthålla mänskliga rättigheter och att tillåta och inte hindra humanitära hjälpinsatser.

Först på måndagen accepterade påven avgången av Kardinal Urosa som ärkebiskop av Caracas av åldersskäl, något som enligt iakttagare torde kunna underlätta samtalen i september. Ledningen av ärkestiftet övergår temporärt till ärkebiskopen av Merida, kardinal Baltazar Enrique Porras (73). Han utsågs till apostolisk administrator sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis.

Sedan flera år lider Venezuela av en svår politisk kris med motsättningar mellan president Maduro och den splittrade oppositionen. Medlingsförsök från kyrkans sida, i vilka även den Heliga stolen deltagit, har hittills varit utan resultat. På grund av den svåra ekonomiska krisen finns det knappt livsmedel och andra viktiga varor i landet. Omkring 1,5 miljoner venezuelaner har flytt till Colombia och andra latinamerikanska länder.

Kathpress 2018-07-10