CCEE möts i Stockholm om migration och kommunikation

Under helgen kring den 15 juli samlas CCEE:s kommission för pastoralt och socialt arbete i Stockholm och på stiftsgården Marielund. CCEE är ett Vatikanens ”Råd för Europas biskopskonferenser”.

Temat för helgen är ”En ström av mänsklighet: flödet av migranter och nyheter”. Det betyder att kommunikation och hur den katolska kyrkan använder media för att få ut sitt budskap om migration kommer att stå i centrum.

Själva mötet inleds inne i Stockholm på fredagen den 13 juli med mässa i S:t Eriks katolska domkyrka ledd av biskop Anders Arborelius. Den följs av en debatt om kommunikationens villkor och en middag. Följande dag äger arbetspass kring olika aspekter av temat rum på Marielund. Samtalen inleds och leds av representanter för Vatikanen, ICMC (Internationella katolska migrationskommissionen) och Caritas Sverige.

Helgen avslutas på söndagen med mässa och lunch tillsammans migranter i S:ta Eugenia kyrka vid Kungsträdgården i Stockholm och ett besök i Vadstena.

Mer information finns via länken här

Henrik Alberius 2018-07-11