I Syrien dör nu fler av frånvaro av sjukvård än av bomber

Trots att inbördeskriget i Syrien har mildrats under de senaste månaderna har Heliga stolens nuntie [det vill säga ambassadör – övers. anm.] i landet sagt att problemen är långt ifrån över, i synnerhet när det gäller tillståndet i sjukvården. Fler människor dör nu på grund av frånvaro av passande medicinsk vård än på grund av bomber.

”Risken i Syrien nu är en total kollaps”, sade kardinal Mario Zenari, apostolisk nuntie i Syrien i en intervju med den engelskspråkiga katolska nyhetstjänsten CNA i fredags, eftersom ”mer än hälften av sjukhusen och vårdinrättningarna är stängda på grund av kriget”. Av landets totala personalstyrka inom hälso- och sjukvården har två tredjedelar flytt från landet sedan inbördeskriget bröt ut i mars 2011 menade Zenari och påpekade att antalet människor som har dött av bomber och beskjutningar uppgår till mellan 400 000 och 500 000. Emellertid, framhöll han, är antalet döda ”på grund av brist på sjukhus, mediciner och andra nödvändiga vårdinsatser mycket större”.

Kardinal Zenari som normalt finns i Damaskus besökte Rom den gångna veckan för att medverka i en konferens i Vatikanen, anordnad av dess nya departement för att främja integrerad mänsklig utveckling i samarbete med samarbetsorganisationen för alla katolska hälsovårdsinstitutioner. Konferensens syfte var att sjösätta ett nätverk för samarbete och informationsutbyte mellan samtliga 116 000 katolska hälsovårdsinstitutioner över hela världen, och för att öka medvetenheten om de stora globala skillnaderna i tillgång på vård.

Zenari, som talade vid konferensen tillsammans med bland andra kardinalstatssekreterare Parolin och kardinal Turkson, gav deltagarna en uppdatering av den humanitära situationen i Syrien och sade bland annat att det mest iögonfallande han hittills har sett med egna ögon i krigets spår är alla unga offer för konflikten, främst lemlästade och övergivna, mycket undernärda barn.

Sjukhus och skolor har ständigt varit måltavlor för de stridande sidorna under det nu mer än sex år långa inbördeskriget. Som en följd av detta har många sjukhus tvingats gå under jorden i skyddade bunkrar. En stor del av läkarkåren har flytt och hälften av sjukhusen fungerar inte alls, vilket skapar en ”mycket, mycket dramatisk” situation utifrån humanitärt perspektiv, menade kardinal Zenari: ”Man tror det är mer än fem miljoner flyktingar i grannländerna och mer än sex miljoner internflyktingar inom landet.” Kriget har också skapat en stor arbetslöshet vilket har gjort att många inte har råd att betala avgifterna för läkarbesök och mediciner. Fattigdomen beräknas ha stigit till 85 procent av befolkningen under fattigdomsstrecket och sammantaget uppskattas 11 miljoner syrier vara utan den sjukvård de behöver. Före inbördeskriget bröt ut ansågs Syrien ha ett av de mest avancerade sjukvårdssystemen i Mellanöstern och vara ledande inom läkemedelsproduktion.

Uppbackad av påven Franciskus själv har Vatikanens nuntiatur i landet sedan förra året drivit projektet ”Open Hospitals” som innebär att de sjukvårdsinrättningar som finns kvar erbjuds finansiellt stöd för att ta emot människor helt utan betalning. Alldeles oavsett den religiösa tillhörigheten hos de behövande. Men kardinal Zenari underströk att den enda hållbara lösningen är en politisk, som helt avslutar kriget: ”Ännu ser vi inget ljus i tunneln.”

Catholic News Agency, 2017-11-17