Inför påvens besök i Myanmar

”Jag väntar otåligt på att få möjligheten att träffa er”, säger påven Franciskus i ett videoklipp till folket i Myanmar (Burma). Budskapet har sänts ut inför påvens besök som äger rum i det asiatiska landet 27–30 november.

I sitt meddelande betonade påven att besöket i första hand har en pastoral karaktär i syfte att möta landets katolska gemenskap. Men han sade att han också vill tilltala landets befolkning i allmänhet: ”Jag kommer för att förkunna evangeliet om Jesus Kristus, ett budskap om försoning, förlåtelse och fred.”

Påven Franciskus uttalade sig inte om frågan om mänskliga rättigheter, det gäller i synnerhet behandlingen av folkgruppen Rohingya som är i minoritet, en frågeställning som har förorsakat spänningar inför påvens resa. Många rådgivare har rekommenderat påven att inte ta upp dessa frågor om mänskliga rättigheter, eftersom ett uttalande från katolskt håll förmodligen skulle leda till religiösa spänningar. Andra argumenterar för att påven bör göra hela världen uppmärksam på den plågsamma situation som folkgruppen Rohingya lider av. [Bilden visar flyktingar från folkgruppen Rohingya.]

Red. 2017-11-18

Källa: Catholic Culture, hemsida här

Texten till påvens budskap finns här