Indien: Anklagelse mot syster i Moder Teresas orden nedlagd

En polisutredning i Indien mot en syster i Moder Teresas orden, anklagad och häktad för handel med barn, resulterade i frisläppande, meddelade ”Vatican News” i går, onsdag den 25 juli. Ingenting kunde bevisas mot ordenssystern. Därmed bekräftades tillbakavisandet av anklagelsen mot hennes orden, som driver talrika hem för föräldralösa barn och ensamstående mödrar i Indien. En ordenssyster och två medarbetare i orden fick genomgå polisundersökning.

De tre hade arresterats på grund av misstanke om handel med ett litet barn från ordens sjukhus i Ranchi. Egentligen skulle barnet av sin moder överlämnas till en statlig institution för adoption. Den externa kvinnliga medarbetaren hade överlämnat barnet till ett barnlöst par mot en penningsumma och avsåg att dela likviden i tre delar, en del till henne själv, en del till barnets biologiska mor och en del till sjukhusets vaktmästare. Vid utredningen framkom att den misstänkta ordenssystern var ovetande om det illegala i denna transaktion.

Ärkebiskopen i Köln, kardinal Rainer Maria Woelki, som för tillfället befinner sig i Indien, kommenterade den nya utvecklingen i en intervju: ”Såvitt nu framkommit har ordenssystern förhörts av polisen, men mot henne har inget kunnat bevisas. Hon är nu försatt på fri fot. Anklagelsen mot de två andra misstänkta skall dock ha stärkts”. Enligt Woelki var det så, ”att en vaktmästare och en annan kvinna gett bort åtminstone ett barn och i samband därmed bedrivit handel med det. De hade sannolikt fått betalt för det. Det rörde sig således inte om en ordenssyster, utan om en anställd vid institutionen. Det var illa nog, men tack och lov var ingen ordenssyster inblandad i det”.

I anklagelsen för handel med barn mot Moder Teresas orden anande Woelki ”ett i förväg planerat utspel från den indiska regeringens sida”. Ända sedan dess maktövertagande 2014 har den eftersträvat att åter göra Indien till ett rent hinduiskt land, enligt ärkebiskopen. Anklagelser mot den kristna minoriteten har blivit ett populärt sätt att piska upp stämningen. Genom att blanda in Moder Teresas orden, känd över hela världen, i en historia med handel med barn skulle regeringen vinna uppmärksamhet.

Woelki avslutar sitt två veckor långa besök på torsdagen. Det var föranlett av en inbjudan från storärkebiskopen i Syro-Malabarkyrkan, som är unierad med Rom.

Kathpress 2018-07-26