Inför USA-resan uppmanar påven till engagemang för människovärdet

I en virtuell audiens i form av en videokonferens med amerikaner har påven Franciskus lyssnat till känslosamma vittnesmål från papperslösa immigranter, tröstat en ensamstående mor och uppmanat till en större solidaritet mellan människor i en problemfylld värld.

Videokonferensen spelades in förra måndagen i regi av ABC News och sändes i programmet 20/20 i fredags. Den finns tillgänglig online på engelska och spanska [länk här, prenumeration kan krävas]. Deltagarna bestod bland annat av elever från Cristo Rey Jesuit High School för socialt utsatta ungdomar, boende vid ett center för hemlösa i Los Angeles och medlemmar av en katolsk församling i McAllen, Texas, på gränsen mellan USA och Mexiko. Audiensen var ett led i förberedelserna för påvens USA-besök senare i september.

Under konferensen lyssnade Franciskus till berättelser från människor från vitt skilda omständigheter, som till exempel en mobbad tonåring, en hemlös och från papperslösa immigranter från Mexiko och El Salvador. Han kallade en ensamstående för ”en modig kvinna” för att ha fött två döttrar till världen som hon enkelt kunde ha aborterat. ”Du kunde ha dödat dem i din livmoder men du respekterade livet, det liv som du bar inom dig.”

Till en flicka med en kronisk sjukdom och som hoppas på att kunna bli den första i sin familj som börjar på universitet sade påven: ”Mod ger dig glädje och glädje ger dig hopp som är en gåva från Gud, uppenbarligen. Det är sant att det på livets väg finns många svårigheter. Men var inte rädd för svårigheterna!”

På en fråga från en ung, papperslös invandrare från Mexiko om vad som är lösningen på fattigdoms- och flyktingproblemen i världen i dag sade Franciskus bland annat: ”Att fly genom droger eller våld hjälper aldrig, det gör däremot närhet och att ge av sig själv. […] Glöm inte detta, social vänskap står mot världens svar som är social fiendskap: ’sköt dig själv så kommer andra att sköta sig själva’. Men detta är inte Guds plan.”

Påven riktade en hälsning till alla amerikaner och sade att han ber för dem och ser fram mot sitt besök i USA.

Bara dagen före videoinspelningen tog påven Franciskus emot en delegation från organisationen International Catholic Legislators Network, som samlar katolska parlamentariker från hela världen och där bland annat den amerikanske representanthusledamoten Jeff Fortenberry ingick. Delegationen överlämnade ett dokument till den Helige fadern vilket sammanfattar medlemmarnas åtagande att i det parlamentariska arbetet i respektive hemland alltid sätta främjandet av det mänskliga livet och dess värdighet främst, i synnerhet i frågor rörande förföljelse av kristna, flyktingpolitik och aborter.

Enligt Jeff Fortenberry, som efter mötet uttalade sig för den amerikanska katolska tv-stationen EWTN, sade att påven hade avslutat audiensen med ett spontant tal där han starkt kritiserade vad han tidigare har kallat för en alltmer utbredd ”slit-och-släng kultur” i Västvärlden och i vilken varken det ofödda barnet eller flyktingen är välkommen. Han uppmanade kristna lagstiftare världen över att i alla sammanhang stå upp för det mänskliga livet mot denna ”slit-och-släng kultur” och att ”vara starka”.

Förmodligen kommer påven Franciskus att på olika sätt återanknyta till detta tema – som han också, nu senast genom miljöencyklikan Laudato si, sätter in i det större sammanhang som handlar om människans ansvar för naturen och hela skapelsen – vid sina offentliga framträdanden under det kommande USA-besöket.

Catholic News Agency 2015-09-05 och 2015-08-31

Hela videokonferensen finns utskriven här i detta inlägg