Inför valet i höst: Människan är kyrkans första väg

Kyrkan tar inte partipolitisk ställning, men uppmanar alla att delta aktivt i samhällslivet. Andra Vatikankonciliets pastoralkonstitution Gaudium et spes: Kyrkan i världen av idag, slår fast att alla medborgare som åtnjuter den möjligheten ska använda sin rätt att delta i fria val, och därigenom och genom annat engagemang bidra till det gemensamma goda.

Som ett stöd inför höstens riksdags-, kommunal- och landstingsval, och som stöd för samhällsengagemang över huvud taget, kommer Justitia et Pax, Respekt och Caritas Sverige fram till valet genomföra projektet ”Människan är kyrkans första väg”, och publicera kyrkliga och bibliska texter som katoliker, andra troende och alla människor kan använda för reflektion och stöd till beslut.

Projektets namn är hämtat från Johannes Paulus II encyklika Redemptor hominis, ”Världens återlösare”, från 1979. Texterna kommer att publiceras på hemsidan för Justitia et pax (här), Caritas Sverige (här) samt under ”Aktuellt” på Respekts hemsida (här).

 

 

Red. 2018-03-19