Inga livstecken från bortförda ortodoxa biskopar

Staden Weimars pris till personer, som verkat för mänskliga rättigheter, gick år 2014 till ärkebiskoparna i den syrisk-ortodoxa kyrkan och den grekisk-ortodoxa kyrkan i Aleppo, Mor Gregorios Yohanna Ibrahim, 66 år och Boulos Yazigi, 59 år gammal. De fick utmärkelsen för sina insatser för freden.

De två ärkebiskoparna blev bortförda, när de den 22 april 2013 var på väg till förhandlingar om frigivandet av en bortförd präst. Vid den händelsen blev deras chaufför skjuten. Därefter finns inga livstecken från dem.

I prismotivering står det bland annat, att de två ärkebiskoparna från Aleppo alltsedan inbördeskrigets utbrott har varit verksamma som medlare mellan olika religiösa samfund och etniska grupper. Så offentliggjorde ärkebiskop Mor Gregorios Yohanna Ibrahim år 2013 en plan för att återställa freden.

Det var Göttinger-sällskapet för hotade folk, som hade föreslagit de två ärkebiskoparna till utmärkelsen. Prisutdelningen äger rum vid ett offentligt sammanträde i stadens rådsförsamling och prissumman uppgår till 2 500 Euro. Priset kommer att tas emot av företrädare för respektive kyrkor.

Under de gånga 20 åren har detta pris delats ut till personer och organisationer från bland annat Bosnien, Tyskland, Jamaika, Columbia, Kongo, Tjetjenien, Turkiet och Gaza-remsan.

Kathpress 2014-12-03