Ekumenisk deklaration mot människohandel

Påven Franciskus, ärkebiskopen av Canterbury, Justin Welby, och andra kyrkoledare signerade den 2 december en historisk deklaration syftande till att motverka människohandel och slaveri. Vid ett möte i Vatikanen gjorde påven det första uttalandet inför ett antal samfundsledare bland vilken märktes ärkebiskop Welby från Canterbury, den argentinske rabbinen dr Abraham Skorka och den irakiske storayatollan Mohammed Taqi al-Modaresi och deklarerade att varje människa är född med värdighet och frihet och allt som skadade detta begick ”ett avskyvärt brott mot mänskligheten”.

Han fick medhåll av ärkebiskop Welby, som sade att dessa förödmjukade, misshandlade och förslavade offers lidande var ”ofattbara”. ”Den ondska vi har att bekämpa kommer inte att övervinnas utan kamp”.

Den anglikanska kyrkan har prioriterat denna uppgift, sade han vidare och avser att motverka dessa brott med utbildning och få människor att som konsumenter fatta etiskt grundade beslut. Han lovade att ge offren stöd och att kyrkan skulle samverka med näringslivet för att ”säkerställa att det upprättas säkra affärskedjor som inte befordrar slaveri”.

Denna samfällda deklaration av religiösa ledare mot modern människohandel hade organiserats av Global Freedom Network, en katolsk-anglikansk allians, som upprättades i mars månad. Deklarationen hävdade att varje människa är en fri individ och att modernt slaveri vägrar erkänna denna av Gud givna värdighet och att signatärerna förbundit sig ”att göra allt som stod i deras makt” att arbete för de förslavades frigörelse.

Tidigare under dagen avslöjade Vatikanens kommunikationsrådgivare Greg Burke att påven Franciskus i början av sitt pontifikat sänt ett memorandum till den argentinske kardinalen Marcelo Sánchez Sorondo, som initierade Vatikanens satsning på att bekämpa människohandel och slaveri: ”Marcelo, jag tror att det skulle vara bra att utreda människohandeln och det moderna slaveriet. Handeln med mänskliga organ skulle också kunna utredas i samband därmed. Tack på förhand – Franciskus”.

Liz Dodd, The Tablet 2014-12-02