Lekfolk kan bli prefekter för kongregationer

Den kardinal som är ansvarig för påven Franciskus reformering av den romerska kurian har bekräftat att två nya kongregationer skall bildas och föreslog att lekfolk kan utses till att leda några av Roms kongregationer.

Kardinal Oscar Rodríguez Maradiaga, samordnare av det så kallade ”C 9”, eller kardinalsrådet, som skall reformera kurian meddelade den italienska hemsidan Vatican Insider att två kongregationer för lekfolk och karitativt arbete håller på att sättas upp.

Dessa båda skall bildas genom att folk hämtas från de existerande påvliga råden för lekmän, familjen, migranter, de som arbetar för hälsa, rättvisa och fred, och kyrkans karitativa arm, Cor Unum. Kardinal Rodriguez sade också att statssekretariatet troligen kommer att undergå ”en omfördelning av interna uppgifter”.

Kardinalen från Honduras sade också att Roms kongregationer och påvliga råd inte måste ledas av klerus. ”Det är heller inte nödvändigt att en kardinal eller biskop står i ledningen; till exempel kan ett gift par ansvara för familjefrågor, för migranter kanske en nunna som har särskild erfarenhet inom detta område, till exempel en medlem av de scalabrinska missionärerna.”

Tillfrågad om kyrkans rättsliga strukturer också kommer att reformeras, sade han att detta ämne inte skulle diskuteras förrän tidigast vid nästa möte med C 9, men tillade: ”Jag ror att det skulle vara en god idé att ha en enda domstol i kyrkan […] med en enda ledare” som skulle omfatta den apostoliska signaturan och rådet för lagtexter.

Ett syfte med reformerna är att färre kardinaler skall sitta bakom skrivbord i Rom, sade han. ”Kurian skall inte längre uppfattas som påvens hov eller som kyrkans centraliserade överstyrelse. Det behövs en energisk struktur för att tjäna påvens uppdrag”, sade han till hemsidan.

The Tablet 2014-12-03