Ingen lag mot migranter, vädjar katolska biskopar

De katolska biskoparna i Latinamerika och Förenta staterna har efter ett möte om migration och människors rörlighet som hölls i Santo Domingo i Dominikanska republiken fördömt den lag, vilken de definierade som ”orättvis”, mot invandring som lagts som förslag i delstaterna Arizona och Alabama i USA. Lagen leder till främlingsfientlighet och underminerar kyrkans rätt att hjälpa invandrare. Undertecknarna av det dokument som utarbetades efter mötet talar om ett ”fruktansvärt lidande” vilket drabbar människor som försöker komma in i USA från Centralamerika via Mexiko. ”I Centralamerika och i Mexiko blir migranter offer för organiserad brottslighet i synnerhet kidnappning för att pressa pengar från deras familjer” säger biskoparna och deltagare tar i mötet och påminner om den senaste tidens mord av illegala invandrare som inträffat i mexikanska städer nära gränsen till USA.

Biskoparna kritiserade även den människohandel (human trafficking) och sexarbete som särskilt barn och kvinnor utsätts i gränsområdena och som ökar. ”Vi är oroade över situationen för ensamkommande barn, separerade från sina familjer som gör denna resa med många risker, och den dramatiska ökningen av utvisningar från USA och Mexiko vilket leder till en ännu större splittring av familjerna”.

Kritik har också riktats mot regeringen i USA för tillämpningen av invandringslagarna ”som leder till missbruk av grundläggande rättigheter och möjliggör orättvisa lagförslag såsom i Arizona och Alabama till följd av rädsla för närvaron av invandrare”. Dokumentet avslutas med att upprepa önskan om ett fortsatt reformarbete i USA som respekterar migranters rättigheter och försöker undvika splittring av familjer och för att reducera deportationerna.

Fides 2012-06-01