Ortodoxa kyrkan: Den tongivande serbiske teologen Bigovic har avlidit

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ärkeprästen Radovan Bigovic, en av de mest betydande ortodoxa teologerna i samtiden, är död. Bigovic, professor vid den teologiska fakulteten vid Belgrads universitet, dog den 31 maj i en ålder av 56 år, meddelade den serbisk-ortodoxa kyrkan i veckoslutet.

Bigovic kom från Niksic i Montenegro. Han var engagerad i den ekumeniska dialogen, grundade ett kristet kulturcentrum i den serbiska huvudstaden Belgrad, och var under många år dess ordförande.

Bigovics huvudsakliga förtjänst var att han relativiserade begreppet ”nationalkyrka”. Om detta yttrade han sig bland annat för fem år sedan i en artikel i Belgrads dagstidning Politika. Kyrkan negerar inte det nationella i sig, men gör det nationella inte heller till något absolut, betonar Bigovic. Kyrkan bildar en enhet ”i nationernas mångfald”. Kyrkan är själv Guds folk, som är sammansatt av dem som tillhör olika historiska folk, menar teologen.

Varje nation har rätt och möjlighet att träda in i kyrkan med bevarande av sin nationella identitet. Ingen nation har däremot rätt att ha ”sin exklusiva nationalkyrka”, som enligt Bigovic ”nationaliserar Kristus, befäster den nationella egoismen och gudomliggör nationen”. De ortodoxa kyrkornas autokefali skall därför inte identifieras med 1800-talets idé om nationalstaten. Kyrkans sändning kan inte instrumentaliseras för den ”sekulära nationalismens” syfte, men inte heller för ”internationalismen”.

Kathpress 2012-06-03

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ärkeprästen Radovan Bigovic, en av de mest betydande ortodoxa teologerna i samtiden, är död. Bigovic, professor vid den teologiska fakulteten vid Belgrads universitet, dog den 31 maj i en ålder av 56 år, meddelade den serbisk-ortodoxa kyrkan i veckoslutet.

Bigovic kom från Niksic i Montenegro. Han var engagerad i den ekumeniska dialogen, grundade ett kristet kulturcentrum i den serbiska huvudstaden Belgrad, och var under många år dess ordförande.

Bigovics huvudsakliga förtjänst var att han relativiserade begreppet ”nationalkyrka”. Om detta yttrade han sig bland annat för fem år sedan i en artikel i Belgrads dagstidning Politika. Kyrkan negerar inte det nationella i sig, men gör det nationella inte heller till något absolut, betonar Bigovic. Kyrkan bildar en enhet ”i nationernas mångfald”. Kyrkan är själv Guds folk, som är sammansatt av dem som tillhör olika historiska folk, menar teologen.

Varje nation har rätt och möjlighet att träda in i kyrkan med bevarande av sin nationella identitet. Ingen nation har däremot rätt att ha ”sin exklusiva nationalkyrka”, som enligt Bigovic ”nationaliserar Kristus, befäster den nationella egoismen och gudomliggör nationen”. De ortodoxa kyrkornas autokefali skall därför inte identifieras med 1800-talets idé om nationalstaten. Kyrkans sändning kan inte instrumentaliseras för den ”sekulära nationalismens” syfte, men inte heller för ”internationalismen”.

Kathpress 2012-06-03