Ingen människa är ovårdbar

I ljuset av pågående diskussioner om eutanasi i stora delar av västvärlden, har Troskongregationen publicerat brevet ”Samaritanus bonus”, som ger en holistisk syn på vård, i synnerhet i livets slutskede. Brevet understryker vikten av medvandrande när en människa närmar sig livsvägens slut.

Troskongregationens prefekt kardinal Luis Ladaria säger till Vatican News att dokumentet visserligen inte innehåller någonting nytt, men vill komplettera doktrin med pastoral ledsagning.

Brevet betonar att obotlig aldrig betyder ovårdbar, att vård är mycket mer än medicinsk behandling och omfattar människans fysiska funktioner men också hennes psykologiska och andliga behov. Troskongregationen återkommer flera gånger till det faktum att svår smärta blir hanterbar endast då det finns ett hopp, och att sådant hopp lever där den lidande får finnas i en hoppfull gemenskap.

Kardinal Ladaria påpekar att människan alltid är skör och sårbar, och i synnerhet så vid sjukdom och skador. Att agera ansvarsfullt gentemot den som är sjuk är att vårda, i hela begreppets mening, ända till slutet.

Red. 2020-09-22

Vatican News

Samaritanus bonus

Detta är ett referat av en nyhet från Vatican News engelska sida.