Kardinal Parolin: Universiteten måste ge perspektiv på coronakrisen

Enligt statssekreterare kardinal Pietro Parolin måste universiteten utveckla tvärvetenskapliga och innovativa svar på följderna av coronapandemin. Därvidlag gäller det att ställa människorna och deras ansvar i centrum, skrev Parolin i sitt på söndagen offentliggjorda hälsningsbudskap till utbildningsinstitutet Giuseppe Toniolo. Samhället står inför enorma utmaningar när det gäller ekologi, utbildning och migration. De åtrådda lösningarna skall sikta på ”den omfattande välfärden för människorna, rättvisan, broderligheten och folkens fredliga samlevnad”, enligt kardinalen.

Varje ämnesområde kan bidra till samhällelig förnyelse, betonade Parolin. Här behövs samverkan beträffande finansväsen och ekonomi, rätts- och socialvetenskapliga kriterier, liksom eftertanke. De får inte vidare utgöra ”en källa till diskriminering och ojämlik tillgång till försörjningsmöjligheter och materiella förmåner”, enligt kardinalen. Även fack som matematik eller lantbruksvetenskap spelar en allt viktigare roll vid uppbyggnaden av ”ett gemensamt hemvist, som verkligen är ett hem för alla, där de kan leva ett fullvärdigt liv”’

Giuseppe-Tonioloinstitutet i Milano är grundnings- och utvecklingsinstitutet vid Università Cattolica del Sacro Cuore, med huvudsäte i Milano och filialer i Italien, det största privata universitetet i Europa. Kardinalstatssekreterarens budskap gjordes med anledning av ”det katolska universitetets söndag”, under mottot ”Tillsammans mot framtiden”.

Kathpress 2020-09-21

Detta är en nyhetstext.