Världskongress om eukaristin i Budapest 5–12 september 2021 

Nästa eukaristiska världskongress kommer att äga rum den 5– 12 september 2021 i Budapest. Detta redan kungjorda datum bekräftade påven personligen vid middagsbönen på söndagen. Därvid manade han till andlig förberedelse inför evenemanget. Eukaristin skall utgöra ”Källan till livet och kyrkan” sade han. Ursprungligen var den 52:a eukaristiska världskongressen planerad att äga rum den 13–20 september 2020, men uppsköts ett år på grund av Coronapandemin. För några dagar sedan inbjöd biskop Ägidius J. Zsifkovics i Eisenstadt till den eukaristiska världskongressen i grannlandet.

Som ersättning för den uppskjutna världskongressen offentliggjorde det ungerska organisationssekretariatet från och med söndag videobudskap från referenter i hela världen som ville komma till de ursprungliga dagarna. På websiten www.iec2020hu och kongressens YouTubekanal kommer man att kunna höra ordföranden för den påvliga kommittén för eukaristiska kongresser, kurieärkebiskopen Piero Marina, den amerikanska teologen Mary E. Healy, eller den irakiske kardinalen Luis Raphael Sako. ”Nästa års kongress kommer att bli ännu mera framgångsrik än någonsin tidigare”, sade ärkebiskopen i New York, kardinal Timothy Dolan i ett videouttalande. Budskapen inleddes med personliga ord av ärkebiskopen i Budapest, kardinal Peter Erdö.

De av den katolska kyrkan organiserade eukaristiska kongresserna syftar till främja förståelsen för och ärandet av eukaristin i lokalkyrkorna och världskyrkan. De har ägt rum sedan 1881 på olika platser, med fyra års mellanrum. Senast var Cebu på Filippinerna 2016 värd och i Dublin 2012. I Budapest ägde kongressen rum redan 1938. I Tyskland ägde den rum i München 1960.

Kathpress 2020-09-21

Detta är en nyhetstext.