Inskränkt religionsfrihet bekymrar katolska biskopar i USA

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Oro över att religionsfriheten inskränks genom regeringens agerande och policy beslut fick den US-amerikanska biskopskonferensen att dra igång en kampanj i början av 2011, i syfte att motarbeta vad biskoparna bedömde vara hot mot människors religions- och samvetsfrihet. Under året har biskoparnas oro bara tilltagit, varpå man i september månad bildade en ”Ad-hoc kommitté för religionsfrihet”. De 10 biskopar som ingår i kommittén arbetar med att utforma en officiell policy och att samordna den katolska kyrkans linje i frågan.

Biskopen av Bridgeport, Connecticut, William E. Lofi, utsågs till ordförande för kommittén och han spillde ingen tid utan torgförde biskoparna farhågor i olika offentliga sammanhang. I ett tal till biskoparna den 14 november, under deras höst-möte i Baltimore, sade biskop Lori att det tycks finns ett både kulturellt och juridiskt mönster som behandlar religion ”som enbart en privat angelägenhet mellan individen och Gud. Istället för att främja tolerans av olika religiösa uppfattningar, betraktas religion genom vissa lagar, beslut och administrativa åtgärder inte som en faktor som bidrar till vårt lands allmänna moral utan som en splittrande och söndrande kraft som helst ska hålla sig borta från samhället.”

Dessa frågor väckte en sådan otillfredsställelse hos ärkebiskopen av New York, Timothy M. Dolan, ordförande för biskopskonferensen, att han begärde ett enskilt möte med president Barack Obama i Vita huset. Ärkebiskop Dolan sade att han lämnade mötet den 8 november i det Ovala rummet, ”i en något mer fridfull sinnesstämning än när han gick in i rummet”.

Catholic News Service 2011-12-13

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Oro över att religionsfriheten inskränks genom regeringens agerande och policy beslut fick den US-amerikanska biskopskonferensen att dra igång en kampanj i början av 2011, i syfte att motarbeta vad biskoparna bedömde vara hot mot människors religions- och samvetsfrihet. Under året har biskoparnas oro bara tilltagit, varpå man i september månad bildade en ”Ad-hoc kommitté för religionsfrihet”. De 10 biskopar som ingår i kommittén arbetar med att utforma en officiell policy och att samordna den katolska kyrkans linje i frågan.

Biskopen av Bridgeport, Connecticut, William E. Lofi, utsågs till ordförande för kommittén och han spillde ingen tid utan torgförde biskoparna farhågor i olika offentliga sammanhang. I ett tal till biskoparna den 14 november, under deras höst-möte i Baltimore, sade biskop Lori att det tycks finns ett både kulturellt och juridiskt mönster som behandlar religion ”som enbart en privat angelägenhet mellan individen och Gud. Istället för att främja tolerans av olika religiösa uppfattningar, betraktas religion genom vissa lagar, beslut och administrativa åtgärder inte som en faktor som bidrar till vårt lands allmänna moral utan som en splittrande och söndrande kraft som helst ska hålla sig borta från samhället.”

Dessa frågor väckte en sådan otillfredsställelse hos ärkebiskopen av New York, Timothy M. Dolan, ordförande för biskopskonferensen, att han begärde ett enskilt möte med president Barack Obama i Vita huset. Ärkebiskop Dolan sade att han lämnade mötet den 8 november i det Ovala rummet, ”i en något mer fridfull sinnesstämning än när han gick in i rummet”.

Catholic News Service 2011-12-13