Intellektets kultur

Inger Enkvist, professor i spanska vid Lunds universitet, diskuterar i en tänkvärd understreckare (Moralisk förvirring på universiteten) i Svenska Dagbladet i går 2013-08-29, studenters attityd till lärande, kunskapssyn, expansion, administration och utvärderingssystem i universitetsvärlden. Som ett inlägg i debatten och kommentar till Enkvists text rekommenderas Kjell Blückerts ledare, Intellektets kultur, i Signum 6/2009. Där skriver han: ”Risken med dagens universitet är att lärarna och forskarna mister överblicken och blir fackidioter, att kunskaper och färdigheter blir för smala och pragmatiska. I sin klassiska bok från 1800-talets mitt The Idea of a University citerar John Henry Newman ett varningens ord från Aristoteles med anledning av detta problem: ”De som betraktar få ting uttalar sig med lätthet.” Det finns i utbildnings- och forskningsverksamhet en spänning mellan fördjupning och bredd. Den hälsosamma balansen dem emellan är ett angeläget universitets- och forskarideal.”

Red. Signum 2013-08-30

https://www.svd.se/kultur/understrecket/svd-valjer-under-streckare_8448316.svd?sidan=13

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Inger Enkvist, professor i spanska vid Lunds universitet, diskuterar i en tänkvärd understreckare (Moralisk förvirring på universiteten) i Svenska Dagbladet i går 2013-08-29, studenters attityd till lärande, kunskapssyn, expansion, administration och utvärderingssystem i universitetsvärlden. Som ett inlägg i debatten och kommentar till Enkvists text rekommenderas Kjell Blückerts ledare, Intellektets kultur, i Signum 6/2009. Där skriver han: ”Risken med dagens universitet är att lärarna och forskarna mister överblicken och blir fackidioter, att kunskaper och färdigheter blir för smala och pragmatiska. I sin klassiska bok från 1800-talets mitt The Idea of a University citerar John Henry Newman ett varningens ord från Aristoteles med anledning av detta problem: ”De som betraktar få ting uttalar sig med lätthet.” Det finns i utbildnings- och forskningsverksamhet en spänning mellan fördjupning och bredd. Den hälsosamma balansen dem emellan är ett angeläget universitets- och forskarideal.”

Red. Signum 2013-08-30

https://www.svd.se/kultur/understrecket/svd-valjer-under-streckare_8448316.svd?sidan=13