Hellre två än tre terminer trots allt

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

ERIK ÅKERLUND

På sistone har det talats om att införa ett treterminssystem på universitet och högskola. Det finns ett antal skäl som talar för detta. Ett treterminssystem innebär att studenterna tar sig igenom sina program på kortare tid. Det leder också till att man inte behöver söka sommarjobb för att ta sig igenom sommarens pengatorka. Det tycks, med andra ord, vara en bra idé att införa ett treterminssystem, såväl för den enskilde studenten som ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Men som så ofta fokuserar man i debatten på, å ena sidan, bristerna i nuvarande system och, å den andra, det goda hos ett alternativt system. Verklighet ställs mot ideal. Då brukar också det ideala gå segrande ur idéstriden.

Det finns dock många goda sidor med nuvarande system – ett tvåterminssystem som inkluderar ett ”sommaruppehåll” på tio veckor – som kan vara värda att peka på, och som i slutändan gör nuvarande system överlägset ett treterminsdito.

För det första är studier faktiskt en typ av arbete. Studenter ska idealt studera 40 timmar i veckan, och även om de flesta inte når upp i denna mängd är det ändå ett tungt arbete i de flesta fall. Att då förvänta sig att studenter ska klara av detta under flera års tid, utan någon form av ”semester”, är helt enkelt orealistiskt. Och även om sommaren för många också innebär arbete är detta ändå ett avbrott från den vanliga vardagslunken; studenter är ofta mer motiverade att ta tag i studierna efter en sommar med arbete ute i det ”vanliga” arbetslivet. Omväxling är också en form av vila.

För det andra är den ekonomiska aspekten mer komplex än vad den i förstone kan verka. Det är visserligen sant att man inte får några pengar från CSN under de månader som man inte studerar. För många innebär dock ett sommarjobb en rejäl löneförhöjning jämfört med övriga delar av året. Sommarjobbet innebär att man kan unna sig något extra – en resa, någon utekväll – och/eller att man kan hålla nere lånet från CSN (eller inte ta något lån alls).

För det tredje, och kanske det viktigaste, erbjuder sommarjobbet en möjlighet att så smått pröva på det yrke man tänker sig att man i framtiden ska arbeta inom. Ett sommarjobb inom den ”egna” sektorn ger en närkontakt med yrkeslivet som är ovärderlig när det gäller att utvärdera om det mål man tänker sig med studierna faktiskt är vad man vill göra i framtiden. Denna närkontakt med branschen ger också en möjlighet att se olika miljöer och lära känna olika arbetsmiljöer; på så sätt har den studerande redan en grundläggande koll när den sedan ska ta klivet ut i arbetslivet. Sommarjobbet erbjuder helt enkelt en mjukstart in i den värld där man sedan ska vara yrkesverksam.

Av bland annat dessa skäl vore det högst olyckligt att införa ett treterminssystem. Bättre vore att istället bygga vidare på de kontakter som redan finns mellan universitet och de institutioner där studenterna i framtiden ska arbeta – stat, kommun, näringsliv, etcetera – för att på så sätt de studenter som vill också ska ha möjlighet att sommarjobba, gärna inom ”sin” bransch.

Att istället lösa problemet med sommararbetslösa studenter genom att gömma dem i ett treterminssystem gagnar, i slutändan, inte någon.

Erik Åkerlund 2013-08-22

https://www.svd.se/opinion/brannpunkt/tre-terminer-ar-battre-an-tva_6408928.svd

https://www.dn.se/ledare/huvudledare/tre-steg-men-ett-i-taget/

https://www.unt.se/startsidan/ar-tre-terminer-battre-an-tva-2555355.aspx

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

ERIK ÅKERLUND

På sistone har det talats om att införa ett treterminssystem på universitet och högskola. Det finns ett antal skäl som talar för detta. Ett treterminssystem innebär att studenterna tar sig igenom sina program på kortare tid. Det leder också till att man inte behöver söka sommarjobb för att ta sig igenom sommarens pengatorka. Det tycks, med andra ord, vara en bra idé att införa ett treterminssystem, såväl för den enskilde studenten som ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Men som så ofta fokuserar man i debatten på, å ena sidan, bristerna i nuvarande system och, å den andra, det goda hos ett alternativt system. Verklighet ställs mot ideal. Då brukar också det ideala gå segrande ur idéstriden.

Det finns dock många goda sidor med nuvarande system – ett tvåterminssystem som inkluderar ett ”sommaruppehåll” på tio veckor – som kan vara värda att peka på, och som i slutändan gör nuvarande system överlägset ett treterminsdito.

För det första är studier faktiskt en typ av arbete. Studenter ska idealt studera 40 timmar i veckan, och även om de flesta inte når upp i denna mängd är det ändå ett tungt arbete i de flesta fall. Att då förvänta sig att studenter ska klara av detta under flera års tid, utan någon form av ”semester”, är helt enkelt orealistiskt. Och även om sommaren för många också innebär arbete är detta ändå ett avbrott från den vanliga vardagslunken; studenter är ofta mer motiverade att ta tag i studierna efter en sommar med arbete ute i det ”vanliga” arbetslivet. Omväxling är också en form av vila.

För det andra är den ekonomiska aspekten mer komplex än vad den i förstone kan verka. Det är visserligen sant att man inte får några pengar från CSN under de månader som man inte studerar. För många innebär dock ett sommarjobb en rejäl löneförhöjning jämfört med övriga delar av året. Sommarjobbet innebär att man kan unna sig något extra – en resa, någon utekväll – och/eller att man kan hålla nere lånet från CSN (eller inte ta något lån alls).

För det tredje, och kanske det viktigaste, erbjuder sommarjobbet en möjlighet att så smått pröva på det yrke man tänker sig att man i framtiden ska arbeta inom. Ett sommarjobb inom den ”egna” sektorn ger en närkontakt med yrkeslivet som är ovärderlig när det gäller att utvärdera om det mål man tänker sig med studierna faktiskt är vad man vill göra i framtiden. Denna närkontakt med branschen ger också en möjlighet att se olika miljöer och lära känna olika arbetsmiljöer; på så sätt har den studerande redan en grundläggande koll när den sedan ska ta klivet ut i arbetslivet. Sommarjobbet erbjuder helt enkelt en mjukstart in i den värld där man sedan ska vara yrkesverksam.

Av bland annat dessa skäl vore det högst olyckligt att införa ett treterminssystem. Bättre vore att istället bygga vidare på de kontakter som redan finns mellan universitet och de institutioner där studenterna i framtiden ska arbeta – stat, kommun, näringsliv, etcetera – för att på så sätt de studenter som vill också ska ha möjlighet att sommarjobba, gärna inom ”sin” bransch.

Att istället lösa problemet med sommararbetslösa studenter genom att gömma dem i ett treterminssystem gagnar, i slutändan, inte någon.

Erik Åkerlund 2013-08-22

https://www.svd.se/opinion/brannpunkt/tre-terminer-ar-battre-an-tva_6408928.svd

https://www.dn.se/ledare/huvudledare/tre-steg-men-ett-i-taget/

https://www.unt.se/startsidan/ar-tre-terminer-battre-an-tva-2555355.aspx