treterminssystem

Filter

Datumintervall
Datumintervall
ERIK ÅKERLUND På sistone har det talats om att införa ett treterminssystem på universitet och högskola. Det finns ett antal skäl som talar för detta. Ett treterminssystem innebär att studenterna...