Intellektuella varnar Vatikanen för att förhandla med Peking

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Katolska forskare, advokater och försvarare av mänskliga rättigheter från Honkong, Storbritannien och USA uppmanar i ett öppet brev till katolska biskopskonferenser över hela världen att ompröva Heliga stolens förhandlingar med Kina. I skrivelsen med hittills cirka 1 140 underskrifter varnar de som undertecknat brevet för att begå misstag som inte går att backa ifrån. De är ”djupt chockerade och besvikna” över en möjlig enighet mellan Vatikanen och Peking liksom över att påven eventuellt skulle erkänna sju ”patriotiska” kinesiska biskopar.

Till den katolska kyrkan i Kina hör å ena sidan troende och präster inom den så kallade Patriotiska föreningen, som kontrolleras av regeringen i Peking, och präster, biskopar och församlingar, som endast lyder Rom och som inte är erkända av myndigheterna. Men gränserna mellan den ”officiella” och den ”underjordiska” kyrkan är i många fall flytande. Sedan 1957 finns det inte längre några diplomatiska förbindelser mellan Folkrepubliken Kina och Vatikanen. För knappt fyra år sedan inleddes samtal. I början av februari spekulerade medier om ett möjligt ”genombrott”. Ett stort stridsämne i förhandlingarna är framför allt frågan om vem som utnämner Kinas biskopar – påven eller Peking?

I brevet betonar undertecknarna att ”alla biskopar” måste utnämnas ”av den helige fadern”. Regeringen bör ”inte spela någon roll i urvalsprocessen”. Det skulle vara fallet om en av myndigheterna kontrollerad biskopskonferens skulle utse kandidaterna och att påven sedan bekräftar dessa. Undertecknarna vänder sig bestämt mot ett möjligt erkännande av sju så kallade ”biskopar”, som Peking hittills utnämnt och vilkas ”moraliska integritet kan ifrågasättas”.

Med hänvisning till förstörda kyrkor och skärpt kontroll av troende under de gångna åren oroar sig undertecknar för ”att en överenskommelse skulle förorsaka skador som inte längre skulle gå att reparera”. Religioner har alltid förföljts i Kina. Kommunistpartiet har ”lång historia av brutna löften”. Biskoparna över hela världen bör utöva vederbörligt inflytande på Heliga stolen.

Med sin skrivelse ställer sig undertecknarna bakom den tidigare ärkebiskopen av Hongkong, kardinal Joseph Zen-Ze-Kiun (bilden), som i skarpa ordalag har varnat Vatikanen för dess Kinapolitik. Kardinalstatssekreterare Pietro Parolin har tillbakavisat Zens kritik.

Kathpress 2018-02-13

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Katolska forskare, advokater och försvarare av mänskliga rättigheter från Honkong, Storbritannien och USA uppmanar i ett öppet brev till katolska biskopskonferenser över hela världen att ompröva Heliga stolens förhandlingar med Kina. I skrivelsen med hittills cirka 1 140 underskrifter varnar de som undertecknat brevet för att begå misstag som inte går att backa ifrån. De är ”djupt chockerade och besvikna” över en möjlig enighet mellan Vatikanen och Peking liksom över att påven eventuellt skulle erkänna sju ”patriotiska” kinesiska biskopar.

Till den katolska kyrkan i Kina hör å ena sidan troende och präster inom den så kallade Patriotiska föreningen, som kontrolleras av regeringen i Peking, och präster, biskopar och församlingar, som endast lyder Rom och som inte är erkända av myndigheterna. Men gränserna mellan den ”officiella” och den ”underjordiska” kyrkan är i många fall flytande. Sedan 1957 finns det inte längre några diplomatiska förbindelser mellan Folkrepubliken Kina och Vatikanen. För knappt fyra år sedan inleddes samtal. I början av februari spekulerade medier om ett möjligt ”genombrott”. Ett stort stridsämne i förhandlingarna är framför allt frågan om vem som utnämner Kinas biskopar – påven eller Peking?

I brevet betonar undertecknarna att ”alla biskopar” måste utnämnas ”av den helige fadern”. Regeringen bör ”inte spela någon roll i urvalsprocessen”. Det skulle vara fallet om en av myndigheterna kontrollerad biskopskonferens skulle utse kandidaterna och att påven sedan bekräftar dessa. Undertecknarna vänder sig bestämt mot ett möjligt erkännande av sju så kallade ”biskopar”, som Peking hittills utnämnt och vilkas ”moraliska integritet kan ifrågasättas”.

Med hänvisning till förstörda kyrkor och skärpt kontroll av troende under de gångna åren oroar sig undertecknar för ”att en överenskommelse skulle förorsaka skador som inte längre skulle gå att reparera”. Religioner har alltid förföljts i Kina. Kommunistpartiet har ”lång historia av brutna löften”. Biskoparna över hela världen bör utöva vederbörligt inflytande på Heliga stolen.

Med sin skrivelse ställer sig undertecknarna bakom den tidigare ärkebiskopen av Hongkong, kardinal Joseph Zen-Ze-Kiun (bilden), som i skarpa ordalag har varnat Vatikanen för dess Kinapolitik. Kardinalstatssekreterare Pietro Parolin har tillbakavisat Zens kritik.

Kathpress 2018-02-13