Totti signerar påvlig t-shirt

Det italienska före detta fotbollsproffset Francesco Totti (41 år) gav i torsdags startsignal till en ny världsvid insamling, som drivs i Vatikanens regi. Totti signerade en t-shirt med den kända graffitibilden med påven som superhjälten och uppmanade sedan sin kollega, det argentinska före detta fotbollsproffset Diego Maradona (57 år) att göra som han. T-shirten skall signeras av olika prominenta personer i en ”kedja av solidaritet” för att sedan vid slutet av sommaren användas som ”Peterspenning” i påvens karitativa initiativ; auktionen går under namnet #ordinaryHeroes.

”Små gester i vardagen kan göra oss till hjältar”, förklarar chefen för Vatikanens sekretariat för kommunikation, Dario Edardo Vigano. Därför bjuder aktionens faddrar också in sina fans att dela med sig av sina historier om vardagshjältar under denna hashtag.Sekretariatet har tagit initiativ till att den kända påve-graffitin med Franciskus som superhjälte i kampen för kristna värden skall säljas som t-shirt för ett gott ändamål. Den officiella påve t-shirten kommer att kosta 19 euro, varav 1 Euro skall gå till Peterspenningen. Med denna Peterspenning understödjer påven Franciskus olika projekt, till exempel penninggåvor vid speciella nödsituationer såsom vid omfattande skador vid jordskalv eller orkaner. För Peterspenningen har han även inrättat ett barnsjukhus i Bangui.Gåvoöverskott på tio procent

Under 2017 fick Vatikanen i ca 63 miljoner euro i den så kallade Peterspenningen. Året dessförinnan var det knappt 57 miljoner euro, meddelar kuriebiskopen Angelo Becciu. Enligt hans uppgifter gick 24 miljoner euro till påvens karitativa projekt, t.ex. till akuthjälp efter naturkatastrofer och till byggen av sjukhus.

Peterspenningen infördes i kyrkan år 1871 av Pius IX (1846–1878). De pengar som samlades in vid denna världsvida kollekt används på uppdrag av påven. Insamling av Peterspenningen eller ”Denarius Sancti Petri” är traditionellt knuten till festen för helige Petrus och Paulus den 29 juni, och sker antingen under föregående eller följande söndag.

Kuriebiskopen Becciu förklarade, att det finns en total transparangs för hur pengarna används. De troende känner också till att gåvorna inte används enbart till välgörenhet utan även för att upprätthålla den nödvändiga kyrkostrukturen. Det handlar om att finansiera påvens välgörenhetsarbete men också om att möjliggöra ”bästa möjliga organisation av kurian”, enligt Beciu.

Kathpress 2018-02-09