Kanadas katoliker låter sig inte mobbas av regeringen, säger biskop

En kanadensisk katolsk biskop meddelade häromdagen att hans stift, som faktiskt heter London och ligger i provinsen Ontario, inte kommer att samarbeta med den federala regeringen i dess program för att finansiera sommarjobb åt ungdomar, eftersom stöd bara ska betalas ut till organisationer som uttalat delar den sittande regeringen Trudeaus åsikter i frågor som aborter och genusidentitet.

”Vi måste göra ett tydligt ställningstagande mot regeringens position och framhålla att vi inte kommer att låta oss mobbas till att ens ge intrycket av något som helst samförstånd i dessa frågor”, skrev biskop Ronald Fabbro i ett brev förra veckan till stiftets 118 församlingar, vilket också har offentliggjorts. ”Även om andra organisationer skulle försöka gå en annan väg gör vi ett mycket kraftfullt uttalande genom att säga ’nej’ till villkoren som regeringen har ställt upp.” Biskopen förklarade sedan att han har beslutat att stiftet London inte ska ansöka om eller acceptera några pengar från sommarjobbsprogrammet.

Programmet brukar finansiera cirka 70 000 sommarjobb för högstadie- och gymnasieungdomar över hela Kanade genom att organisationer får ansöka om stöd för att anställda tillfällig personal till exempel som ungdomsledare och för trädgårdsarbete. Enligt ett nytt villkor för i år måste både ideella och vinstgivande organisationer som ansöker om stöd för att anställa intyga att deras värdegrund helt överensstämmer med Kanadas så kallade fördrag om fri- och rättigheter och den kanadensiska regeringens sätt att förstå dessa rättigheter. Här ingår det som kallas ”kvinnors reproduktiva rättigheter” vilket är en omskrivning för ”rätt till abort” liksom instämmande i politiken för så kallade HBTQ-rättigheter.

”Ironiskt nog”, skrev biskop Fabbro vidare, ”står tvånget att acceptera dessa politiska ståndpunkter faktiskt i motsatsställning till rättighetsfördraget”. Biskopen uppmanade direkt regeringen att förändra kraven som han kallade ”en beklaglig kränkning av samvets- och religionsfriheten liksom av tanke- och yttrandefriheten som faktiskt värnas av rättighetsfördraget.

I ett tal förra månaden försvarade Kanadas liberale premiärminister Justin Trudeau de nya kraven genom att bland annat framhålla att de åsikter som exempelvis pro-life-organisationer har ”inte ligger i linje med regeringens politik eller, helt ärligt, var hela vårt samhälle befinner sig”. Regeringen har i den debatt som har pågått därefter förklarat att den inte kommer att förändra villkoren för bidrag, bara utsträckt ansökningstiden en dryg vecka. ”Utan den finansiering som det federala programmet ger kommer många goda möjligheter till jobb att försvinna”, beklagade biskop Fabbro i sitt brev. Därför uppmanade han till en särskild stiftskollekt under februari månad i syfte att samla in de drygt 35 000 dollar som behövs för att skapa sommarjobb i stiftet, där det sammantaget bor cirka 440 000 katoliker.

Catholic News Agency, 2018-02-09