Interreligiös dialog är ingen lekplats – intervju med Joseph Chandrakanthan från Sri Lanka 

av HEINZ WERNER WESSLER

10 år efter krigsslutet på Sri Lanka 2009 väckte självmordsattentaten i kristna församlingar och hotell vid påsk rädslan av en ny våg av våld i landet. Joseph Chandrakanthan, katolsk präst och professor i Montreal, Kanada, svarar på frågor när han besökte Newmaninstitutet den 31 maj.

Samexistensen mellan hinduer, muslimer, buddhister och kristna i landet har aldrig varit utan spänningar, och attentat av en grupp radikaliserade muslimer ville inte bara mörda kristna, utan också skapa hat mellan anhängare av olika religioner och etniska grupper som lever på ön söderut av den indiska subkontinenten.

Statistiskt sett är de flesta buddhisterna sinhalatalande, som utgör 74 procent av befolkningen på 20 359 000 (år 2012). Kristna är uppdelade i katoliker och protestanter. Båda grupperna finner vi bland tamil- och sinhalatalande i alla provinser. Framför allt framträder tre etniska egenskaper, religion, språk och territorium i de pågående konflikterna mellan buddhister, hinduer, muslimer och kristna. Länken mellan religion, språk och territorium uppfattas som naturgiven av lokalnationalister. Muslimer liksom andra etniska minoriteter Sri Lanka är offer för detta våld vilket lett till en radikalisering, som blev uppenbar i den förvåna påskdagen i Sri Lanka 2019.

Fader Joseph Chandrakanthan kommer från den tamiltalande norra delen av Sri Lanka. Han gick i en jesuitskola och blev katolsk präst och lärare vid universitet Jaffna (Sri Lanka). År 1995 lämnade han Sri Lanka och disputerade i teologi och filosofi i Kanada. I dag befattar han sig med frågan om världsreligioner, interreligiös dialog och bioetik. Han är professor i teologi vid Concordia-universitetet i Montreal. I intervjun ger han sin syn på den aktuella situationen i Sri Lanka och det strukturella våldet som ligger bakom konflikten.

Heinz Werner Wessler 2019-06-06