Interreligiöst fredsinitiativ i Egypten

Ett koptiskt-muslimskt initiativ i Egypten skall främja fred mellan religionerna. Under namnet ”Salemo Gamee al-Nass” (Fred för alla) skall ett tvåårigt dialogprogram för muslimer och kristna sjösättas i de tre egyptiska guvernementen Kairo, Qalyubiya och Assiut, meddelade på onsdagen den koptiska egyptiska nyhetsportalen ”Watani”.

Bakom detta program, som lanserades officiellt i slutet av februari, står, vid sidan av den koptisk-ortodoxa kyrkan och det muslimska religionsministeriet, den kristna hjälporganisationen Diaconia samt svenskkyrkliga utvecklingsorganisationer. Målet är, enligt uppgift, att identifiera de problem som står i vägen för fred i det egyptiska samhället. Med hjälp av massmedia och civila partnerorganisationer strävar man efter ett allmänt engagemang för multikultur, pluralism och rättvisa och frihet för alla.

Närmast skall projektet inrikta sig på arbete med kvinnor och barn. Efter en tvåårig pilotperiod i de tre guvernementen skall projektet utvärderas, och om det visar sig framgångsrikt skall det utvidgas till andra guvernement.

Kathpress 2019-03-13