Kardinal Pell dömd till sex års fängelse

Den australienske kardinalen Geroge Pell, som befunnits skyldig till övergrepp, har dömts till sex års fängelse. Motsvarande ”tingsrätten” i Victoria i Melbourne tillkännagav straffet för den 77-årige Pell under onsdagen. Domare Peter Kidd talade med tanke på Pells ålder om ett ”inte obetydligt” fängelsestraff och hänvisade till det ”synnerligen allvarliga” i dessa gärningar. Han anklagade kardinalen för ”hisnande arrogans” och förklarade att denne inte uppvisat någon ånger under domstolsförhandlingarna. Som förmildrande omständighet nämnde Kidd Pells höga ålder, dåliga hälsotillstånd och att han tidigare varit ostraffad. En villkorlig frigivning är möjlig efter tre år och åtta månader.

I december fann en domstolsjury Pell skyldig till att som ärkebiskop 1996 ha förgripit sig på en 13 år gammal pojke i sakristian i Melbournes katedral och att ha antastat en annan. Kardinalen bedyrade liksom tidigare sin oskuld och har överklagat domen.

Domare Kidd betonade att han vid fastställandet av straffet uteslutande låtit sig ledas av vittnesutsagorna under processen. Han riktade sig till Pell och sade: ”Ni har inte gjorts till syndabock för den katolska kyrkans misslyckande eller förmodade misslyckande.” Domstolsutslaget gjordes i direktsänd tv och inför rätten och möttes med applåder från några av åhörarna.

Huvudvittnet kommenterade Pells fängelsestraff: ”Jag uppskattar att rätten har tagit det som jag utsattes för som barn på allvar”, heter det i ett uttalande, som advokaten för mannen, vars påståenden hade lett till att kardinalen dömdes, hade förberett. ”Men det finns ändå ingen ro för mig. Allt kommer att överskuggas av det kommande överklagandet”, sade mannen som går under beteckningen ”J”.

Pell, Vatikanens tidigare finansminister, är den högste katolske företrädaren som anklagats och dömts för sexuella övergrepp. Domen har lett till olika reaktioner. Australiens premiärminister, Scott Morrison, ställde offrens lidande i centrum i sitt uttalande. I australiensiska medier är offer för övergrepp kritiska till att domen är ”för mild”. I sociala nätverk betecknar användarna likaledes Pells straff som ”för lätt”.

Samtidigt hörs röster som uttrycker grundläggande tvivel på den fällande domen mot Pell. Inte minst exempelvis USA-teologen, statsvetaren och publicisten George Weigel, den sydafrikanske kardinalen Wilfrid Fox Napier, men också den tidigare prefekten för Troskongregationen, kardinal Gerhard Ludwig Müller, har yttrat sig offentligt i den riktningen. Enligt deras uppfattning ska domstolsutslaget ha gjorts ”utan underlag, i strid med det samlade bevisläget”, säger Müller till den amerikanska tidskriften National Catholic Register och ser rättssystemet i detta fall som korrumperat ”av den rådande allmänna opinionen”.

I början av juni kommer en domstol i Melbourne att ta ställning till Pells advokats överklagande av den fällande domen och fängelsedomen. Under tiden hotas Pell av ytterligare en domstolsprocess. En 50-årig man planerar enligt australiensiska medier att driva ett civilmål mot honom. I detta fall handlar det om anklagelser om sexuella närmanden i en swimmingpool i Pells hemstad Ballarat under 1970-talet.

Vatikanen förklarade, kort efter det att den fällande domen offentligjorts i slutet av februari, att en kyrkorättslig process kommer att inledas mot Pell. Redan efter det att han suspenderades från sitt uppdrag om prefekt för Vatikanens ekonomisekretariat i juni 2017 förbjöds kardinalen att offentligt utöva sitt prästämbete liksom att ha någon som helst kontakt med minderåriga. Vatikanen kommer att invänta resultatet av domstolsprocessen i högre instans i Melbourne, innan ytterligare åtgärder vidtas. Det högsta kyrkliga straff som Pell kan få är att bli skild från sitt ämbete.

Kathpress 2019-03-13