Intervju med jesuit om Gudspartikeln

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

”Det faktum att vi ser denna harmoni i naturen, i likhet med harmonin som finns i Higgspartikeln, det faktum att vi nu har en mekanism och en partikel som kan förklara hur massa överförs till andra partiklar, står inte i motsättning till det faktum att det finns en välvillig Gud som skapade universum”. Det säger Gabriele Gionti, italiensk jesuit och teoretisk fysiker vid Vatikanens Observatorium.

Higgsbosonen har kallats ”fysikens felande hörnsten”, även för ”Gudspartikeln”. Fram tills i onsdags fanns den bara som en teori som hade formulerats av en man vid namn Peter Higgs på 1960-talet. Higgs, Francois Englert och Robert Brout trodde på existensen av en subatomär partikel som var massans byggsten. De trodde på den långt innan de hade några bevis på dess existens.

Under de senaste 50 åren har tusentals forskare över hela världen ägnat sina liv åt att finna den, tills två oberoende forskningsgrupper baserade i den europeiska organisationen för kärnforskning (CERN) meddelade att de hade upptäckt den boson som Peter Higgs sökte efter. Två CERN laboratorier, som arbetar oberoende av varandra för att undvika partiskhet, fann den nya partikelacceleratorn i massregionen 125-126 Gigaelectronvolts (GEV). Enligt Gionti kan denna upptäckt ”betyda att Standardmodellen är korrekt”. Detta är en teori som identifierar massans byggstenar och de partiklar som förmedlar fundamentala krafter. Higgsbosonen tros existera i ett osynligt, allestädes närvarande fält som skapades av The Big Bang cirka 13,7 miljarder år sedan. När vissa partiklar möter Higgsbosonen, saktar de ner och anskaffar sig massa enligt teorin. Andra, såsom ljuspartiklar möter inget hinder.

Gabriele Gionti understryker vikten av denna upptäckt, men påpekar dock att uppgifterna fortfarande måste bearbetas och undersökas närmare: ”Jag har varit på CERN ett par gånger och sett all den spänning som folket där upplever rörande denna upptäckt.” Dessa studier var möjliga tack vare The Large Hadron Collinder, den gigantiska partikelacceleratorn under Genève. Gionti förklarar att ”en av anledningarna till att LHC byggdes var hoppet om att upptäcka ytterligare symmetri i naturen som kallas ”super symmetri”. När det gäller begreppet ”Gudspartikel”, poängterar Gionti att forskarna först trodde att den existerade, trots att man aldrig hade observerat den. Som präst och vetenskapsman konstaterar han: ”Om du tar tro och tror på en god Gud som har skapat universum ser man inte någon konflikt mellan vetenskap och religion”.

Vatikanradion, svenska avdelningen 2012-07-06

https://ncronline.org/news/new-particle-may-unlock-new-discoveries-says-vatican-astronomer

Vatikanens Observatorium tog emot besök av påven Benedictus XVI.

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

”Det faktum att vi ser denna harmoni i naturen, i likhet med harmonin som finns i Higgspartikeln, det faktum att vi nu har en mekanism och en partikel som kan förklara hur massa överförs till andra partiklar, står inte i motsättning till det faktum att det finns en välvillig Gud som skapade universum”. Det säger Gabriele Gionti, italiensk jesuit och teoretisk fysiker vid Vatikanens Observatorium.

Higgsbosonen har kallats ”fysikens felande hörnsten”, även för ”Gudspartikeln”. Fram tills i onsdags fanns den bara som en teori som hade formulerats av en man vid namn Peter Higgs på 1960-talet. Higgs, Francois Englert och Robert Brout trodde på existensen av en subatomär partikel som var massans byggsten. De trodde på den långt innan de hade några bevis på dess existens.

Under de senaste 50 åren har tusentals forskare över hela världen ägnat sina liv åt att finna den, tills två oberoende forskningsgrupper baserade i den europeiska organisationen för kärnforskning (CERN) meddelade att de hade upptäckt den boson som Peter Higgs sökte efter. Två CERN laboratorier, som arbetar oberoende av varandra för att undvika partiskhet, fann den nya partikelacceleratorn i massregionen 125-126 Gigaelectronvolts (GEV). Enligt Gionti kan denna upptäckt ”betyda att Standardmodellen är korrekt”. Detta är en teori som identifierar massans byggstenar och de partiklar som förmedlar fundamentala krafter. Higgsbosonen tros existera i ett osynligt, allestädes närvarande fält som skapades av The Big Bang cirka 13,7 miljarder år sedan. När vissa partiklar möter Higgsbosonen, saktar de ner och anskaffar sig massa enligt teorin. Andra, såsom ljuspartiklar möter inget hinder.

Gabriele Gionti understryker vikten av denna upptäckt, men påpekar dock att uppgifterna fortfarande måste bearbetas och undersökas närmare: ”Jag har varit på CERN ett par gånger och sett all den spänning som folket där upplever rörande denna upptäckt.” Dessa studier var möjliga tack vare The Large Hadron Collinder, den gigantiska partikelacceleratorn under Genève. Gionti förklarar att ”en av anledningarna till att LHC byggdes var hoppet om att upptäcka ytterligare symmetri i naturen som kallas ”super symmetri”. När det gäller begreppet ”Gudspartikel”, poängterar Gionti att forskarna först trodde att den existerade, trots att man aldrig hade observerat den. Som präst och vetenskapsman konstaterar han: ”Om du tar tro och tror på en god Gud som har skapat universum ser man inte någon konflikt mellan vetenskap och religion”.

Vatikanradion, svenska avdelningen 2012-07-06

https://ncronline.org/news/new-particle-may-unlock-new-discoveries-says-vatican-astronomer

Vatikanens Observatorium tog emot besök av påven Benedictus XVI.