Tagged 'Big Bang'

Intervju med jesuit om Gudspartikeln

“Det faktum att vi ser denna harmoni i naturen, i likhet med harmonin som finns i Higgspartikeln, det faktum att vi nu har en mekanism och en partikel som kan förklara hur massa överförs till andra partiklar, står inte i…

Skapelse eller Big Bang?

BAUBERGER, STEFAN Temat skapelse har i alla tider utgjort en beröringspunkt mellan naturvetenskap och teologi. Även idag måste teologin och den filosofiska gudstron sätta sig in i forskningsrön som rör dessa fält. I följande artikel presenteras i korthet de viktigaste…