Inom kort en kongress i Vatikanen om svarta hål och Big Bang

Vatikanen bjuder in till en internationell kongress på temat ”Svarta hål, gravitationsvågor och rumstidssingulariteter”. Till symposiet, som äger rum den 16–21 juni i Vatikanens rymdobservatorium i Castel Gandolfo nära Rom, väntas 40 forskare komma. Ytterligare 150 experter kommer att delta digitalt, meddelar arrangörerna.

Tackat ja har bland andra Nobelpristagarna Adam Riess och Roger Penrose, kosmologer och fysiker som Andrei Linde, Joseph Silk, Wendy Freedman, Licia Verde, Cumrun Vafa liksom även vinnaren av The Fields Medal, Edward Witten.

Detta är den andra kongressen sedan 2017 för att hedra den belgiske prästen och astrofysikern Georges Edouard Lemaître (1864–1966), som räknas som Big Bang-teorins upphovsman. ”Vi vill gärna göra Lemaître mer känd, eftersom hans bidrag till vetenskapen är ovärderligt”, sade direktorn för Vatikanens rymdobservatorium, jesuitpatern Guy Consolmagno, vid presentationen av kongressen i Rom.

Lemaître, som var professor i fysik vid det katolska universitetet i Löwen, ska ha varit ”ytterst anspråkslös”. År 1927 förklarade Lemaître med hjälp lösningen av de komplicerade ekvationerna från Albert Einsteins allmänna relativitetsteori, att gåtfulla flyktrörelser hos fjärran galaxer var ett resultat av universums utvidgning. ”Då steg han åt sidan och hänvisade hela tiden endast till Hubbles bidrag i stället för sina egna”, sade Consolmagno.

”Hubble-Lemaîtres lag”

Därför är Hubble vida mer känd, hans iakttagelser, som kopplar ihop flyktrörelserens hastighet med det galaktiska fjärmandet, kom att betecknas som Hubbles lag. ”Ändå beslutade den internationella astronomiska unionen 2018 att ändra ”Hubbles lag” till ”Hubble-Lemaîtres lag”, sade Consolmagno. Lemaître var för övrigt från och med 1960 till sin död 1966 ordförande för Påvliga vetenskapsakademin.

Under den sex dagar långa konferensen handlar det om att dela de senaste idéerna inom det kosmologiska fältet och att knyta an till andra discipliner, fortsätta dialogen och få nya insikter, sade Matteo Galaverni, kosmolog vid Vatikanens observatorium. Det finns ingen konflikt mellan tro och vetenskap, de går hand i hand.

En öppen dialog i Vatikanens rymdobservatorium

Ställföreträdande direktorn för Vatikanens rymdobservatorium, Gabriele Gionti, förklarade att det redan vid kongressen 2017 kommit bra feedback från forskarna, som resulterade i en publikation. Detta hoppas man på även denna gång. ”Vatikanens rymdobservatorium är en neutral plats, där akademiker och forskare kan gå in i en öppen dialog och fritt diskutera olika ansatser”, sade jesuiten. Man hoppas på en audiens hos påven Franciskus och ett budskap från honom.

Kathpress 2024-06-12

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vatikanen bjuder in till en internationell kongress på temat ”Svarta hål, gravitationsvågor och rumstidssingulariteter”. Till symposiet, som äger rum den 16–21 juni i Vatikanens rymdobservatorium i Castel Gandolfo nära Rom, väntas 40 forskare komma. Ytterligare 150 experter kommer att delta digitalt, meddelar arrangörerna.

Tackat ja har bland andra Nobelpristagarna Adam Riess och Roger Penrose, kosmologer och fysiker som Andrei Linde, Joseph Silk, Wendy Freedman, Licia Verde, Cumrun Vafa liksom även vinnaren av The Fields Medal, Edward Witten.

Detta är den andra kongressen sedan 2017 för att hedra den belgiske prästen och astrofysikern Georges Edouard Lemaître (1864–1966), som räknas som Big Bang-teorins upphovsman. ”Vi vill gärna göra Lemaître mer känd, eftersom hans bidrag till vetenskapen är ovärderligt”, sade direktorn för Vatikanens rymdobservatorium, jesuitpatern Guy Consolmagno, vid presentationen av kongressen i Rom.

Lemaître, som var professor i fysik vid det katolska universitetet i Löwen, ska ha varit ”ytterst anspråkslös”. År 1927 förklarade Lemaître med hjälp lösningen av de komplicerade ekvationerna från Albert Einsteins allmänna relativitetsteori, att gåtfulla flyktrörelser hos fjärran galaxer var ett resultat av universums utvidgning. ”Då steg han åt sidan och hänvisade hela tiden endast till Hubbles bidrag i stället för sina egna”, sade Consolmagno.

”Hubble-Lemaîtres lag”

Därför är Hubble vida mer känd, hans iakttagelser, som kopplar ihop flyktrörelserens hastighet med det galaktiska fjärmandet, kom att betecknas som Hubbles lag. ”Ändå beslutade den internationella astronomiska unionen 2018 att ändra ”Hubbles lag” till ”Hubble-Lemaîtres lag”, sade Consolmagno. Lemaître var för övrigt från och med 1960 till sin död 1966 ordförande för Påvliga vetenskapsakademin.

Under den sex dagar långa konferensen handlar det om att dela de senaste idéerna inom det kosmologiska fältet och att knyta an till andra discipliner, fortsätta dialogen och få nya insikter, sade Matteo Galaverni, kosmolog vid Vatikanens observatorium. Det finns ingen konflikt mellan tro och vetenskap, de går hand i hand.

En öppen dialog i Vatikanens rymdobservatorium

Ställföreträdande direktorn för Vatikanens rymdobservatorium, Gabriele Gionti, förklarade att det redan vid kongressen 2017 kommit bra feedback från forskarna, som resulterade i en publikation. Detta hoppas man på även denna gång. ”Vatikanens rymdobservatorium är en neutral plats, där akademiker och forskare kan gå in i en öppen dialog och fritt diskutera olika ansatser”, sade jesuiten. Man hoppas på en audiens hos påven Franciskus och ett budskap från honom.

Kathpress 2024-06-12