Intoleransens avgrund

En bofink får inte se ut hur som helst. Även om mångfalden och bredden inom den katolska kyrkan är stor – större än vad många kanske vill erkänna – så kan de som utger sig för att vara dess representanter inte uppträda hur som helst. Det finns gränser. Den har nåtts och överskridits med råge av en grupp som står bakom den tyskspråkiga internetportalen ”kreuz.net – Katholische Nachrichten”. Portalen har ingenting med den katolska kyrkan att göra, men utger sig för att vara dess rättrogna röst. De tyska biskoparna har samfällt fördömt den. Det tyska författningsskyddet har klassat den som oförenlig med grundlagen och undersöker juridiska möjligheter att stoppa den. Portalen anklagas bland annat för att torgföra antisemitiska och antimuslimska uttalanden. Biskoparna har förklarat att portalen missbrukar ordet ”katolskt”.

Vad är det då som publiceras av kreuz.net på nätet? Att öppna den och titta på dess utgjutelser framkallar minst sagt obehag, inte minst på grund av den extremt aggressiva och nedlåtande tonen, bortsett från de åsikter som uttalas. Inte bara homofientliga texter är framträdande, utan det är mycket annat som kritiseras och attackeras, allt sådant som inte gillas av extremt högerbetonade och fundamentalistiskt orienterade riktningar. Det finns ingen hejd på föremålen för angreppen, det må vara påven Johannes Paulus II eller Andra Vatikankonciliet eller de som talar för en mer modern och öppen katolicism, till exempel de tyska lekmän som argumenterar för större jämställdhet inom kyrkan. Personerna bakom portalen påstår sig vara katoliker i kyrklig tjänst, både i Tyskland och i andra länder. Men de vågar tydligen inte stå med sina namn. I regel är bidragen anonyma. Och servern är registrerad på Bahamas, men de flesta uttalanden på sidan kommer tydligen från vissa mindre orter i Tyskland.

Katolska kyrkans representanter betecknas genomgående som ”gammalliberala”, eller, med i en rätt ovanlig begreppskombination, som ”gammalliberala strukturkonservativa”. Portalen tar gärna till skällsordet ”liberalt” för att smutskasta ståndpunkter den inte delar. Nyligen gick kreuz.net till angrepp mot Wiens kardinal Schönborn som ”Omoralens väktare”, eftersom han inte fördömde en öppen homosexuell person som hade valts in i kyrkorådet i en av stiftets församlingar. Tysklands nye förbundspresident Gauck betecknas som skojare (Gaukler) och Kyrkan i Tysklans kallas ”den dekadenta tyska koncilskyrkan”. Richard Williamson från Piusbrödraskapet, som ställdes inför en tysk domstol eftersom han hade förnekat Förintelsen, får titeln ”hjältebiskop” och prisas för att han betecknar liberalismen ”som en förskräcklig sjukdom som sänder miljoner och åter miljoner till helvetet”. Och så vidare.

Ska portalen alls tas på allvar? Borde den helst ignoreras? Den måste uppmärksammas, eftersom denna typ av gift har en tendens att sprida sig och i värsta fall användas i allehanda antikyrklig opinionsverksamhet. Dessutom saboteras helt enkelt en seriös diskussion kring företeelser inom den katolska kyrkan, om vilka man kan ha olika uppfattningar, av denna stil. Frågor som i och för sig är väl värda att diskutera, exempelvis det tyska kyrkoskattesystemet (i någon mån förebild för det nu gällande svenska) eller bank- och finanssystemens tillkortakommanden, blir omöjliga att samtala om på grund av själva det sätt på vilket kreuz.net presenterar problemen.

Klaus Misgeld

se vidare radiovaticana 2012-03-29/30 och Kölner Domradio 2012-03-30

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

En bofink får inte se ut hur som helst. Även om mångfalden och bredden inom den katolska kyrkan är stor – större än vad många kanske vill erkänna – så kan de som utger sig för att vara dess representanter inte uppträda hur som helst. Det finns gränser. Den har nåtts och överskridits med råge av en grupp som står bakom den tyskspråkiga internetportalen ”kreuz.net – Katholische Nachrichten”. Portalen har ingenting med den katolska kyrkan att göra, men utger sig för att vara dess rättrogna röst. De tyska biskoparna har samfällt fördömt den. Det tyska författningsskyddet har klassat den som oförenlig med grundlagen och undersöker juridiska möjligheter att stoppa den. Portalen anklagas bland annat för att torgföra antisemitiska och antimuslimska uttalanden. Biskoparna har förklarat att portalen missbrukar ordet ”katolskt”.

Vad är det då som publiceras av kreuz.net på nätet? Att öppna den och titta på dess utgjutelser framkallar minst sagt obehag, inte minst på grund av den extremt aggressiva och nedlåtande tonen, bortsett från de åsikter som uttalas. Inte bara homofientliga texter är framträdande, utan det är mycket annat som kritiseras och attackeras, allt sådant som inte gillas av extremt högerbetonade och fundamentalistiskt orienterade riktningar. Det finns ingen hejd på föremålen för angreppen, det må vara påven Johannes Paulus II eller Andra Vatikankonciliet eller de som talar för en mer modern och öppen katolicism, till exempel de tyska lekmän som argumenterar för större jämställdhet inom kyrkan. Personerna bakom portalen påstår sig vara katoliker i kyrklig tjänst, både i Tyskland och i andra länder. Men de vågar tydligen inte stå med sina namn. I regel är bidragen anonyma. Och servern är registrerad på Bahamas, men de flesta uttalanden på sidan kommer tydligen från vissa mindre orter i Tyskland.

Katolska kyrkans representanter betecknas genomgående som ”gammalliberala”, eller, med i en rätt ovanlig begreppskombination, som ”gammalliberala strukturkonservativa”. Portalen tar gärna till skällsordet ”liberalt” för att smutskasta ståndpunkter den inte delar. Nyligen gick kreuz.net till angrepp mot Wiens kardinal Schönborn som ”Omoralens väktare”, eftersom han inte fördömde en öppen homosexuell person som hade valts in i kyrkorådet i en av stiftets församlingar. Tysklands nye förbundspresident Gauck betecknas som skojare (Gaukler) och Kyrkan i Tysklans kallas ”den dekadenta tyska koncilskyrkan”. Richard Williamson från Piusbrödraskapet, som ställdes inför en tysk domstol eftersom han hade förnekat Förintelsen, får titeln ”hjältebiskop” och prisas för att han betecknar liberalismen ”som en förskräcklig sjukdom som sänder miljoner och åter miljoner till helvetet”. Och så vidare.

Ska portalen alls tas på allvar? Borde den helst ignoreras? Den måste uppmärksammas, eftersom denna typ av gift har en tendens att sprida sig och i värsta fall användas i allehanda antikyrklig opinionsverksamhet. Dessutom saboteras helt enkelt en seriös diskussion kring företeelser inom den katolska kyrkan, om vilka man kan ha olika uppfattningar, av denna stil. Frågor som i och för sig är väl värda att diskutera, exempelvis det tyska kyrkoskattesystemet (i någon mån förebild för det nu gällande svenska) eller bank- och finanssystemens tillkortakommanden, blir omöjliga att samtala om på grund av själva det sätt på vilket kreuz.net presenterar problemen.

Klaus Misgeld

se vidare radiovaticana 2012-03-29/30 och Kölner Domradio 2012-03-30