Dagens Nyheter om läckorna i Vatikanen

I dag, onsdag den 4 april, har Dagens Nyheter en stort uppslagen artikel om de senaste månadernas informationsläckor i Vatikanen. Artikeln är skriven av DN:s Rom-korespondent Peter Loewe och ger, så vitt jag kan bedöma, en vederhäftig bild av läget.

Som vi har rapporterat utförligt om här på Signums hemsida och i Signums pappersutgåva har det under de senaste månaderna läckt ut en hel del konfidentiella dokument från Vatikanen. Påvens presstalesman Federico Lombardi myntade uttrycket ”Vatileaks” vid ett av de tillfällen när han fick lov att gå ut och kommentera hemliga dokument som läckt ut.

I stor utsträckning rör det sig om dokument med uppgifter om Vatikanens ekonomi och olika ekonomiska transaktioner mellan Vatikanen och banker i Italien och Tyskland. Till de mest uppseendeväckande uppgifterna hör att Vatikanbankens chef Ettore Gotti Tedeschi nu misstänks vara inblandad i pengatvätt.

Att hela denna Vatileaks-affär måste vara mycket plågsam för påven är klart. I DN-artikeln framhävs att påven Benedictus XVI själv driver en nolltolerans linje gentemot skumraskaffärer i Vatikanen, och att han har vidtagit olika åtgärder för att uppnå detta. Samtidigt kan påven omöjligen acceptera att Vatikanen läcker hemliga dokument som ett såll. En sak är ju att ekonomiska oegentligheter måste stoppas, det är självklart. Men det betyder inte att det är rätt att läcka hemliga uppgifter till medierna, i synnerhet om de också innehåller förtroliga uppgifter om oskyldiga personer.

Benedictus XVI tillsatte härom veckan en kommission som ska se över vad man kan göra för att stoppa läckorna med hemlig information. Det är ingen enkel uppgift de har framför sig.  Braskande nyheter inifrån Vatikanen brukar väcka stort intresse. Och sitter man på känslig inside information inifrån Vatikanen kan det kännas frestande att ge den vidare till medierna – för att tjäna en hacka, eller för att ställa chefen i ofördelaktigt ljus om man själv har något otalt med honom.

Vatileaks-affären fortsätter alltså att sprida sig som ringarna på vattnet. Den som vill ha en fördjupad bakgrundsinformation om hela saken kan läsa Olle Brandts initierade artikel Vatileaks och journalistikens kris i det senaste numret av Signum.

Ulf Jonsson 2012-04-04

 

Uppdatering 8 april: Läs också Erik Helmersons ledare om Vatileaks i Dagens Nyheter på påskdagen:

https://www.dn.se/ledare/signerat/vatileaks-dags-for-vatikanen-att-riva-tystnadens-murar

 

Se tidigare rapportering här:

https://signum.se/forkladd-vaticanleaks-kalla-i-italiensk-tv/

https://signum.se/vaticanleaks-korruption-och-mordkomplott/

https://signum.se/storm-i-vatican-leaks-affaren/

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I dag, onsdag den 4 april, har Dagens Nyheter en stort uppslagen artikel om de senaste månadernas informationsläckor i Vatikanen. Artikeln är skriven av DN:s Rom-korespondent Peter Loewe och ger, så vitt jag kan bedöma, en vederhäftig bild av läget.

Som vi har rapporterat utförligt om här på Signums hemsida och i Signums pappersutgåva har det under de senaste månaderna läckt ut en hel del konfidentiella dokument från Vatikanen. Påvens presstalesman Federico Lombardi myntade uttrycket ”Vatileaks” vid ett av de tillfällen när han fick lov att gå ut och kommentera hemliga dokument som läckt ut.

I stor utsträckning rör det sig om dokument med uppgifter om Vatikanens ekonomi och olika ekonomiska transaktioner mellan Vatikanen och banker i Italien och Tyskland. Till de mest uppseendeväckande uppgifterna hör att Vatikanbankens chef Ettore Gotti Tedeschi nu misstänks vara inblandad i pengatvätt.

Att hela denna Vatileaks-affär måste vara mycket plågsam för påven är klart. I DN-artikeln framhävs att påven Benedictus XVI själv driver en nolltolerans linje gentemot skumraskaffärer i Vatikanen, och att han har vidtagit olika åtgärder för att uppnå detta. Samtidigt kan påven omöjligen acceptera att Vatikanen läcker hemliga dokument som ett såll. En sak är ju att ekonomiska oegentligheter måste stoppas, det är självklart. Men det betyder inte att det är rätt att läcka hemliga uppgifter till medierna, i synnerhet om de också innehåller förtroliga uppgifter om oskyldiga personer.

Benedictus XVI tillsatte härom veckan en kommission som ska se över vad man kan göra för att stoppa läckorna med hemlig information. Det är ingen enkel uppgift de har framför sig.  Braskande nyheter inifrån Vatikanen brukar väcka stort intresse. Och sitter man på känslig inside information inifrån Vatikanen kan det kännas frestande att ge den vidare till medierna – för att tjäna en hacka, eller för att ställa chefen i ofördelaktigt ljus om man själv har något otalt med honom.

Vatileaks-affären fortsätter alltså att sprida sig som ringarna på vattnet. Den som vill ha en fördjupad bakgrundsinformation om hela saken kan läsa Olle Brandts initierade artikel Vatileaks och journalistikens kris i det senaste numret av Signum.

Ulf Jonsson 2012-04-04

 

Uppdatering 8 april: Läs också Erik Helmersons ledare om Vatileaks i Dagens Nyheter på påskdagen:

https://www.dn.se/ledare/signerat/vatileaks-dags-for-vatikanen-att-riva-tystnadens-murar

 

Se tidigare rapportering här:

https://signum.se/forkladd-vaticanleaks-kalla-i-italiensk-tv/

https://signum.se/vaticanleaks-korruption-och-mordkomplott/

https://signum.se/storm-i-vatican-leaks-affaren/