Vaticanleaks – korruption och mordkomplott

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Som vi informerade om här på Signum.se redan den 6 februari har Vatikanen drabbats av att hemliga kyrkliga dokument har läckts till massmedia. Innehållet i de känsliga dokumenten och deras offentliggörande har väckt skarpa reaktioner både inom och utanför Vatikanen. Högt uppsatta personer inom Vatikanen, inklusive flera kardinaler, har i tydliga ordalag offentligt kritiserat det som inträffat, inklusive kardinal Walter Kasper, som häromåret utnämndes till hedersdoktor vid Uppsala universitet.

Den nu aktuella skandalen, som i medierna går under titeln ”Vaticanleaks”, har pågått några veckor, men verkar nu ha nått en viktig vändpunkt. Vatikanens interna säkerhetstjänst har nämligen pekat ut dem som man tror är källan till dessa läckor. Det rör sig tydligen om två högt uppsatta biskopar som tjänstgör i Vatikanens statssekretariat (jfr Utrikesdepartement) och som uppenbarligen har velat smutskasta sin egen chef, kardinal Tarcisio Bertone, och ställa honom i ett ofördelaktigt ljus i offentligheten. Kardinal Bertone uppges nu ”ha fått nog” av de båda biskoparna och beslutat att se till att få bort dem från Vatikanen. De två biskoparna kommer enligt uppgifter inom den närmaste tiden att förflyttas till några mindre viktiga poster i andra länder (det talas om att de kommer att utnämnas till nuntier i ett land i Afrika respektive i ett land i Mellanöstern).

Två av de läckta breven gäller anklagelser om korruption inom Vatikanen, brev som författats av den nyutnämnde påvlige nuntien i USA, ärkebiskop Carlo Maria Viganò. Denne hade på påvens uppdrag fått ansvar för att göra en översyn av Vatikanens finanser och därvid anklagat högt uppsatta personer inom Vatikanens gouvernement  för ekonomiska oegentligheter. I strid mot sin vilja fråntogs dock Viganò uppdraget att fortsätta sina undersökningar av Vatikanens ekonomiska förvaltning, vilket han själv i ett av de läckta breven till påven Benedictus XVI beskriver som ett sätt att lägga locket på för vidare avslöjanden av oegentligheter.

De mest anmärkningsvärda – eller kanske snarare mest abstrusa – bland de nu läckta uppgifterna uppges komma från två kardinaler, nämligen Dario Castrillion Hoyos och Paolo Romeo, som uppges ha avslöjat en mordkomplott mot påven Benedictus XVI. I vilken mån det alls ligger någonting i dessa uppgifter är omöjligt att veta i skrivande stund, men italienska medier surrar givetvis av rykten kring dessa uppgifter.

Red. 2012-02-18

Läs mer här:

https://www.oecumene.radiovaticana.org/SV1/Articolo.asp?c=563346

https://www.sydsvenskan.se/varlden/article1607999/Ljusskygga-affarer-i-pavestaten-utreds.html

https://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350171?eng=y

https://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350158?eng=y

https://www.kath.net/detail.php?id=35228

https://affaritaliani.libero.it/politica/colpevoli-vatileaks150512.html

https://www.ilfattoquotidiano.it/2012/02/10/complotto-di-morte-benedetto-xvi/190221/

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Som vi informerade om här på Signum.se redan den 6 februari har Vatikanen drabbats av att hemliga kyrkliga dokument har läckts till massmedia. Innehållet i de känsliga dokumenten och deras offentliggörande har väckt skarpa reaktioner både inom och utanför Vatikanen. Högt uppsatta personer inom Vatikanen, inklusive flera kardinaler, har i tydliga ordalag offentligt kritiserat det som inträffat, inklusive kardinal Walter Kasper, som häromåret utnämndes till hedersdoktor vid Uppsala universitet.

Den nu aktuella skandalen, som i medierna går under titeln ”Vaticanleaks”, har pågått några veckor, men verkar nu ha nått en viktig vändpunkt. Vatikanens interna säkerhetstjänst har nämligen pekat ut dem som man tror är källan till dessa läckor. Det rör sig tydligen om två högt uppsatta biskopar som tjänstgör i Vatikanens statssekretariat (jfr Utrikesdepartement) och som uppenbarligen har velat smutskasta sin egen chef, kardinal Tarcisio Bertone, och ställa honom i ett ofördelaktigt ljus i offentligheten. Kardinal Bertone uppges nu ”ha fått nog” av de båda biskoparna och beslutat att se till att få bort dem från Vatikanen. De två biskoparna kommer enligt uppgifter inom den närmaste tiden att förflyttas till några mindre viktiga poster i andra länder (det talas om att de kommer att utnämnas till nuntier i ett land i Afrika respektive i ett land i Mellanöstern).

Två av de läckta breven gäller anklagelser om korruption inom Vatikanen, brev som författats av den nyutnämnde påvlige nuntien i USA, ärkebiskop Carlo Maria Viganò. Denne hade på påvens uppdrag fått ansvar för att göra en översyn av Vatikanens finanser och därvid anklagat högt uppsatta personer inom Vatikanens gouvernement  för ekonomiska oegentligheter. I strid mot sin vilja fråntogs dock Viganò uppdraget att fortsätta sina undersökningar av Vatikanens ekonomiska förvaltning, vilket han själv i ett av de läckta breven till påven Benedictus XVI beskriver som ett sätt att lägga locket på för vidare avslöjanden av oegentligheter.

De mest anmärkningsvärda – eller kanske snarare mest abstrusa – bland de nu läckta uppgifterna uppges komma från två kardinaler, nämligen Dario Castrillion Hoyos och Paolo Romeo, som uppges ha avslöjat en mordkomplott mot påven Benedictus XVI. I vilken mån det alls ligger någonting i dessa uppgifter är omöjligt att veta i skrivande stund, men italienska medier surrar givetvis av rykten kring dessa uppgifter.

Red. 2012-02-18

Läs mer här:

https://www.oecumene.radiovaticana.org/SV1/Articolo.asp?c=563346

https://www.sydsvenskan.se/varlden/article1607999/Ljusskygga-affarer-i-pavestaten-utreds.html

https://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350171?eng=y

https://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350158?eng=y

https://www.kath.net/detail.php?id=35228

https://affaritaliani.libero.it/politica/colpevoli-vatileaks150512.html

https://www.ilfattoquotidiano.it/2012/02/10/complotto-di-morte-benedetto-xvi/190221/