Toppmöte med kardinaler

Kardinalskollegiet sammanträdde i dag, fredag den 17/2, i ett extrainkallat toppmöte under påvens ledning. Vid denna ”Reflektions- och bönedag” reflekterade Benedictus XVI, bakom lykta dörrar, med sitt högsta rådgivande organ om förmedlingen av tron i dagens samhälle.

Vid mötet deltog också de 22 kyrkliga ämbetsbärare som under konsistoriet i morgon lördag kommer att upptas i kardinalskollegiet, kyrkans ”senat”. Tio av dem som bär ”den röda hatten” innehar ledande funktioner i den romerska kurian, åtta leder stora stift i världskyrkan.

Vid det en dag långa extrainkallade toppmötet höll den i New York verksamme kardinalen Timothy Dolan ett öppningsanförande över ämnet ”Förkunnelsen av evangeliet i dag – mellan mission och nyevangelisering”. Dessutom informerade ordföranden för det påvliga Rådet för nyevangelisering, ärkebiskop Rino Fisichella, om planerna för ”Trons år”. Detta ”Trons år” inleds den 10 oktober, vilket är 50-års-dagen av öppnandet av Andra Vatikankonciliet (1962-1965).

På lördag äger den fjärde konsistoriet under Benedictus XVI:s pontifikat rum. Antalet kardinaler, som utgör påvens viktigaste rådgivande organ och som tillika väljer hans efterträdare, kommer genom de 22 nyutnämningarna att stiga till 214. Av dessa är 125 under 80 år gamla och är därmed berättigade att delta i ett påveval.

Kathpress 2012-02-17


Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Kardinalskollegiet sammanträdde i dag, fredag den 17/2, i ett extrainkallat toppmöte under påvens ledning. Vid denna ”Reflektions- och bönedag” reflekterade Benedictus XVI, bakom lykta dörrar, med sitt högsta rådgivande organ om förmedlingen av tron i dagens samhälle.

Vid mötet deltog också de 22 kyrkliga ämbetsbärare som under konsistoriet i morgon lördag kommer att upptas i kardinalskollegiet, kyrkans ”senat”. Tio av dem som bär ”den röda hatten” innehar ledande funktioner i den romerska kurian, åtta leder stora stift i världskyrkan.

Vid det en dag långa extrainkallade toppmötet höll den i New York verksamme kardinalen Timothy Dolan ett öppningsanförande över ämnet ”Förkunnelsen av evangeliet i dag – mellan mission och nyevangelisering”. Dessutom informerade ordföranden för det påvliga Rådet för nyevangelisering, ärkebiskop Rino Fisichella, om planerna för ”Trons år”. Detta ”Trons år” inleds den 10 oktober, vilket är 50-års-dagen av öppnandet av Andra Vatikankonciliet (1962-1965).

På lördag äger den fjärde konsistoriet under Benedictus XVI:s pontifikat rum. Antalet kardinaler, som utgör påvens viktigaste rådgivande organ och som tillika väljer hans efterträdare, kommer genom de 22 nyutnämningarna att stiga till 214. Av dessa är 125 under 80 år gamla och är därmed berättigade att delta i ett påveval.

Kathpress 2012-02-17