Trons år

Filter

Datumintervall
Den tyska förbundskanslern Angela Merkel avvisar kritiken att CDU inte längre är tillräckligt kristet eller katolskt. CDU förblir förpliktigat till den kristna människosynen, men det gör inte anspråk på att...
Ett nätverk bestående av katolska ordnar i den indiska delstaten Orissa driver två större projekt under Trons år. Dels en beslutsam kamp mot människohandel, som främst drabbar de fattigaste samhällena...
Panamas katolska biskopar har uttryckt sin oro över den ”växande sociala desillusioneringen som leder till tilltagande stress, aggression, fruktan, politisk spänning och en försämring av livsbetingelserna”: detta är ordalydelsen i...
”Esta es nuestra Fe” (Detta är vår tro) är titeln på den kubanske kardinalen Jaime Ortega Alaminos herdabrev med anledning av trons år. I sitt brev ber kardinalen katoliker på...
Kardinalskollegiet sammanträdde i dag, fredag den 17/2, i ett extrainkallat toppmöte under påvens ledning. Vid denna ”Reflektions- och bönedag” reflekterade Benedictus XVI, bakom lykta dörrar, med sitt högsta rådgivande organ...
I oktober förra året utfärdade påven Benedictus XVI det apostoliska brevet ”Porta Fidei” där han förkunnade Trons År. Han önskade sedan att Troskongregationen skulle förbereda pastorala rekommendationer inför året. I...
I måndags, den 17 oktober 2011, utlyste påven Benedictus XVI ett uppkommande ”Trons år” i samband med utgivningen av en skrivelse med titeln Porta fidei (Trons port). Trons år tar...