Påven utlyser Trons år

I måndags, den 17 oktober 2011, utlyste påven Benedictus XVI ett uppkommande ”Trons år” i samband med utgivningen av en skrivelse med titeln Porta fidei (Trons port). Trons år tar sin början nästa höst, den 11 oktober 2012, vid 50-års jubileet av öppnandet av Andra Vatikankonciliet. Ett Trons år har ägt rum tidigare, då utlyst av påven Paulus VI år 1967.

Påven Benedictus skriver bland annat i Porta Fidei att om vi tolkar och implementerar lärdomen från Andra Vatikankonciliet på rätt sätt, kan det och kommer det att vara ett kraftfullt medel för kyrkans förnyelse. Förnyelsen i fråga rör sig mycket kring begreppet Ny evangelisation, en förnyad kallelse till mission som biskopssynoden i Rom beslöt om i juni 2010 och där Benedictus XVI instiftade Pontifical Council for the New Evangelization.

Trons år kommer att pågå mellan 11 oktober 2012 och avslutas 24 november 2013 på Kristus Konungens dag.

Red.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I måndags, den 17 oktober 2011, utlyste påven Benedictus XVI ett uppkommande ”Trons år” i samband med utgivningen av en skrivelse med titeln Porta fidei (Trons port). Trons år tar sin början nästa höst, den 11 oktober 2012, vid 50-års jubileet av öppnandet av Andra Vatikankonciliet. Ett Trons år har ägt rum tidigare, då utlyst av påven Paulus VI år 1967.

Påven Benedictus skriver bland annat i Porta Fidei att om vi tolkar och implementerar lärdomen från Andra Vatikankonciliet på rätt sätt, kan det och kommer det att vara ett kraftfullt medel för kyrkans förnyelse. Förnyelsen i fråga rör sig mycket kring begreppet Ny evangelisation, en förnyad kallelse till mission som biskopssynoden i Rom beslöt om i juni 2010 och där Benedictus XVI instiftade Pontifical Council for the New Evangelization.

Trons år kommer att pågå mellan 11 oktober 2012 och avslutas 24 november 2013 på Kristus Konungens dag.

Red.