Panama: Katolska biskopar om växande sociala desillusionering och behovet av utbildning

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Panamas katolska biskopar har uttryckt sin oro över den ”växande sociala desillusioneringen som leder till tilltagande stress, aggression, fruktan, politisk spänning och en försämring av livsbetingelserna”: detta är ordalydelsen i Panamas biskopskonferens ordinarie årsmöte, CEP, som samlades i Panama City från 7 till 11 januari 2013.

Det dokument som sänts till nyhetsbyrån Fides, är uppdelat i två delar. Den första avser den kyrkliga verkligheten. Här presenteras dels biskopskonferens nya ledning dels två stora evenemang under innevarande år: ”Trons år” och 500-årsjubiléet för kontinentens första stift. Den andra delen, om den nationella verkligheten, speglar landets ekonomiska utveckling, dessvärre i förening med okloka beslut, avsaknad av dialog som lett till allvarliga konsekvenser, brutna löften, brist på trovärdighet, avsaknaden av värderingar samt korruptionen i samhället.

Inför den nya politiska situation som landet kommer att genomleva, påpekar biskoparna att ”undertecknandet av pakten om valetik… avkräver kandidaten att lägga fram planer och program att styra efter, att förhålla sig lugn i diskussioner med ständig respekt för människor och deras idéer. Den engagerar dessutom alla medborgare och ideella organisationer att på ett ansvarsfullt sätt utöva det medborgerliga deltagandet.”

Biskoparna för slutligen fram uppfattningen att utbildning genom det allmänna skall läggas till grund för alla sociala program, samt vara en prioritering för staten, eftersom ”utbildning är den bästa vägen för att åstadkomma verklig utveckling och för att överbrygga sociala och kulturella skillnader vilka ännu råder mellan panamaborna.”

Fides 2013-01-11

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Panamas katolska biskopar har uttryckt sin oro över den ”växande sociala desillusioneringen som leder till tilltagande stress, aggression, fruktan, politisk spänning och en försämring av livsbetingelserna”: detta är ordalydelsen i Panamas biskopskonferens ordinarie årsmöte, CEP, som samlades i Panama City från 7 till 11 januari 2013.

Det dokument som sänts till nyhetsbyrån Fides, är uppdelat i två delar. Den första avser den kyrkliga verkligheten. Här presenteras dels biskopskonferens nya ledning dels två stora evenemang under innevarande år: ”Trons år” och 500-årsjubiléet för kontinentens första stift. Den andra delen, om den nationella verkligheten, speglar landets ekonomiska utveckling, dessvärre i förening med okloka beslut, avsaknad av dialog som lett till allvarliga konsekvenser, brutna löften, brist på trovärdighet, avsaknaden av värderingar samt korruptionen i samhället.

Inför den nya politiska situation som landet kommer att genomleva, påpekar biskoparna att ”undertecknandet av pakten om valetik… avkräver kandidaten att lägga fram planer och program att styra efter, att förhålla sig lugn i diskussioner med ständig respekt för människor och deras idéer. Den engagerar dessutom alla medborgare och ideella organisationer att på ett ansvarsfullt sätt utöva det medborgerliga deltagandet.”

Biskoparna för slutligen fram uppfattningen att utbildning genom det allmänna skall läggas till grund för alla sociala program, samt vara en prioritering för staten, eftersom ”utbildning är den bästa vägen för att åstadkomma verklig utveckling och för att överbrygga sociala och kulturella skillnader vilka ännu råder mellan panamaborna.”

Fides 2013-01-11