Kritik mot idealiserad bild av Luther och reformationen

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Historikern Heinz Schilling i Berlin har anklagat den tyska förbundsregeringen och delar av den evangeliska kyrkan för att ha idealiserat Martin Luther. Vid hågkomsten av reformationen, något som varar till 2017, kommer dessutom den vetenskapliga reflexionen över historiska fakta till korta, sade Schilling i fredags till den tyska katolska nyhetsbyrån KNA.

Lutherexperten kritiserade skarpt hur kulturminister Berndt Neumann (CDU) har förhållit sig. Denne har helt sonika sopat bort en lutherkritisk uppsats om ämnet ”Reformation och tolerans”, eftersom den enligt honom var för nyanserad.

I uppsatsen hade det vetenskapliga rådet intygat att reformatorn var ”allt annat än tolerant”. Samtidigt hade uppsatsen också betonat att man inte får bedöma honom efter vårt moderna begrepp om tolerans. Kulturministerns avvisande reaktion gjorde vetenskapsmännen ”mycket förargade” och diskuterar om de ”över huvud skall arbeta vidare”.

I intervjun tillskriver Schilling en del av den tyska protestantismen en tendens att på ett idealiserande sätt lägga beslag på Luther. ”I den evangeliska kyrkan finns det en frestelse att för snabbt ta Luther i anspråk för oss i dag – som skapare av en frihetens kyrka, som grundare av samvetsfrihet och tolerans”. Men det är ”kortslutningar”.

Luther har ”levat och verkat i en helt annan, för oss mycket främmande tid”, betonade Schilling. Att samhället genom kyrkosplittringen objektivt sett har blivit mera pluralistiskt och frihetligt, har också skett mot Luthers vilja eller har åtminstone ”inte varit hans avsikt”. Luther har däremot sörjt för att religionen ”har fått en avgörande roll i den moderna tiden – med sina goda, men också mörka sidor”.

Schilling har den gångna hösten publicerat den uppmärksammade biografin Martin Luther: Rebell in einer Zeit des Umbruchs (Martin Luther: rebell i en tid av omvälvning).

Kathpress 2013-01-11

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Historikern Heinz Schilling i Berlin har anklagat den tyska förbundsregeringen och delar av den evangeliska kyrkan för att ha idealiserat Martin Luther. Vid hågkomsten av reformationen, något som varar till 2017, kommer dessutom den vetenskapliga reflexionen över historiska fakta till korta, sade Schilling i fredags till den tyska katolska nyhetsbyrån KNA.

Lutherexperten kritiserade skarpt hur kulturminister Berndt Neumann (CDU) har förhållit sig. Denne har helt sonika sopat bort en lutherkritisk uppsats om ämnet ”Reformation och tolerans”, eftersom den enligt honom var för nyanserad.

I uppsatsen hade det vetenskapliga rådet intygat att reformatorn var ”allt annat än tolerant”. Samtidigt hade uppsatsen också betonat att man inte får bedöma honom efter vårt moderna begrepp om tolerans. Kulturministerns avvisande reaktion gjorde vetenskapsmännen ”mycket förargade” och diskuterar om de ”över huvud skall arbeta vidare”.

I intervjun tillskriver Schilling en del av den tyska protestantismen en tendens att på ett idealiserande sätt lägga beslag på Luther. ”I den evangeliska kyrkan finns det en frestelse att för snabbt ta Luther i anspråk för oss i dag – som skapare av en frihetens kyrka, som grundare av samvetsfrihet och tolerans”. Men det är ”kortslutningar”.

Luther har ”levat och verkat i en helt annan, för oss mycket främmande tid”, betonade Schilling. Att samhället genom kyrkosplittringen objektivt sett har blivit mera pluralistiskt och frihetligt, har också skett mot Luthers vilja eller har åtminstone ”inte varit hans avsikt”. Luther har däremot sörjt för att religionen ”har fått en avgörande roll i den moderna tiden – med sina goda, men också mörka sidor”.

Schilling har den gångna hösten publicerat den uppmärksammade biografin Martin Luther: Rebell in einer Zeit des Umbruchs (Martin Luther: rebell i en tid av omvälvning).

Kathpress 2013-01-11