Troskongregationens kommuniké om Trons År

I oktober förra året utfärdade påven Benedictus XVI det apostoliska brevet ”Porta Fidei” där han förkunnade Trons År. Han önskade sedan att Troskongregationen skulle förbereda pastorala rekommendationer inför året. I onsdags utgav kongregationen en kommuniké om dokumentet som utfärdas den 7 januari.

Kommunikén ger en god översikt av dess innehåll. För det första betonar man att årets början, den 11 oktober 2012, sammanfaller med 50-årsdagen av öppnandet av det Andra Vatikankonciliet och den tjugonde årsdagen av Katolska kyrkans katekes, och att dessa bör vara ryggraden för all pastoral aktivitet. Trons År är en möjlighet att få dagens katoliker att bättre lära känna dessa milstolpar.

För att bidra till en korrekt förståelse av det Andra Vatikankonciliet, pekar kommunikén på den uppkommande biskopssynoden om ”Den nya evangelisationen och överföringen av den kristna tron.” Det anges också att allt sedan början av sitt pontifikat har Benedictus XVI strävat efter att uppmuntra ”en korrekt förståelse av konciliet och avvisar vad som har kallats ”hermeneutikens avbrott och splittringar” och främjar vad han själv har kallat ”reformens hermeneutik” och ”förnyelsens kontinuitet”.

Enligt troskongregationens kommuniké är Katolska kyrkans katekes en integrerad del av ”förnyelsens kontinuitet”, eftersom den omfattar ”den gamla och traditionella katekesordningen”, men samtidigt uttrycker den katekesen på ”ett nytt sätt för att svara på frågor från vår egen tid”. Slutligen säger kommunikén att de pastorala rekommendationer som finns i dokumentet syftar till fyra grupper: den universella kyrkan, biskopskonferenserna och stiften samt församlingar, kommuniteter, föreningar och rörelser.

De praktiska förslagen omfattar en större fokus på kvaliteten på trosundervisningen och en undersökning av lokala katekeser samt en ökad användning av massmedia och konst, med fokus på tron, dess principer och innehåll och den kyrkliga betydelsen av Andra Vatikankonciliet. Ett sekretariat för att samordna alla de olika initiativen kommer att inrättas inom det Påvliga rådet för främjandet den nya evangelisationen, som också kommer att öppna en särskild hemsida.

Vatikanradion, svenska avdelningen 2012-01-06

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I oktober förra året utfärdade påven Benedictus XVI det apostoliska brevet ”Porta Fidei” där han förkunnade Trons År. Han önskade sedan att Troskongregationen skulle förbereda pastorala rekommendationer inför året. I onsdags utgav kongregationen en kommuniké om dokumentet som utfärdas den 7 januari.

Kommunikén ger en god översikt av dess innehåll. För det första betonar man att årets början, den 11 oktober 2012, sammanfaller med 50-årsdagen av öppnandet av det Andra Vatikankonciliet och den tjugonde årsdagen av Katolska kyrkans katekes, och att dessa bör vara ryggraden för all pastoral aktivitet. Trons År är en möjlighet att få dagens katoliker att bättre lära känna dessa milstolpar.

För att bidra till en korrekt förståelse av det Andra Vatikankonciliet, pekar kommunikén på den uppkommande biskopssynoden om ”Den nya evangelisationen och överföringen av den kristna tron.” Det anges också att allt sedan början av sitt pontifikat har Benedictus XVI strävat efter att uppmuntra ”en korrekt förståelse av konciliet och avvisar vad som har kallats ”hermeneutikens avbrott och splittringar” och främjar vad han själv har kallat ”reformens hermeneutik” och ”förnyelsens kontinuitet”.

Enligt troskongregationens kommuniké är Katolska kyrkans katekes en integrerad del av ”förnyelsens kontinuitet”, eftersom den omfattar ”den gamla och traditionella katekesordningen”, men samtidigt uttrycker den katekesen på ”ett nytt sätt för att svara på frågor från vår egen tid”. Slutligen säger kommunikén att de pastorala rekommendationer som finns i dokumentet syftar till fyra grupper: den universella kyrkan, biskopskonferenserna och stiften samt församlingar, kommuniteter, föreningar och rörelser.

De praktiska förslagen omfattar en större fokus på kvaliteten på trosundervisningen och en undersökning av lokala katekeser samt en ökad användning av massmedia och konst, med fokus på tron, dess principer och innehåll och den kyrkliga betydelsen av Andra Vatikankonciliet. Ett sekretariat för att samordna alla de olika initiativen kommer att inrättas inom det Påvliga rådet för främjandet den nya evangelisationen, som också kommer att öppna en särskild hemsida.

Vatikanradion, svenska avdelningen 2012-01-06