Merkel: Vi har inget monopol på att företräda kristna

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den tyska förbundskanslern Angela Merkel avvisar kritiken att CDU inte längre är tillräckligt kristet eller katolskt. CDU förblir förpliktigat till den kristna människosynen, men det gör inte anspråk på att ensamt företräda kristna eller katoliker, säger Merkel i en intervju med magasinet Credo på onsdagen. ”Om ett samhälle till övervägande del egentligen inte längre är kristet, då kan inte ett parti göra det kristet”, menar förbundskanslern enligt vad den tyska katolska nyhetsbyrån KNA rapporterar. Detta är mer en uppgift för familjerna och kyrkorna.

Samhällets tilltagande sekularisering bör också uppfattas som en möjlighet, menar Merkel.  Tron och kyrkan måste återigen förklaras. Kristna blir därigenom mer än tidigare uppmanade ”att förklara sin tro för andra”. Man borde med ”en särskild glädje bekänna sin tro”, anser Merkel – ”men kanske inte varje dag inom politiken”.

Förbundskanslern bekänner sig till sin egen tro, som inte har förändrats av hennes ämbete. Till hennes personliga trosliv hör bönen och textläsningarna. ”Kyrkobesök blir det sällan”, avslöjar hon. Eftersom alla hennes uppträdanden är offentliga, vill hon avstå från det för att inte väcka för mycket ”oro” på söndagsmorgnarna.

Magasinet Credo är en engångspublikation med anledning av Trons år. Det ges ut av biskopen i Eichstätt, Gregor Maria Hanke, och publicisten Peter Seewald.

Kathpress 2013-06-19

www.credomagazin.de

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den tyska förbundskanslern Angela Merkel avvisar kritiken att CDU inte längre är tillräckligt kristet eller katolskt. CDU förblir förpliktigat till den kristna människosynen, men det gör inte anspråk på att ensamt företräda kristna eller katoliker, säger Merkel i en intervju med magasinet Credo på onsdagen. ”Om ett samhälle till övervägande del egentligen inte längre är kristet, då kan inte ett parti göra det kristet”, menar förbundskanslern enligt vad den tyska katolska nyhetsbyrån KNA rapporterar. Detta är mer en uppgift för familjerna och kyrkorna.

Samhällets tilltagande sekularisering bör också uppfattas som en möjlighet, menar Merkel.  Tron och kyrkan måste återigen förklaras. Kristna blir därigenom mer än tidigare uppmanade ”att förklara sin tro för andra”. Man borde med ”en särskild glädje bekänna sin tro”, anser Merkel – ”men kanske inte varje dag inom politiken”.

Förbundskanslern bekänner sig till sin egen tro, som inte har förändrats av hennes ämbete. Till hennes personliga trosliv hör bönen och textläsningarna. ”Kyrkobesök blir det sällan”, avslöjar hon. Eftersom alla hennes uppträdanden är offentliga, vill hon avstå från det för att inte väcka för mycket ”oro” på söndagsmorgnarna.

Magasinet Credo är en engångspublikation med anledning av Trons år. Det ges ut av biskopen i Eichstätt, Gregor Maria Hanke, och publicisten Peter Seewald.

Kathpress 2013-06-19

www.credomagazin.de